HANCKE Adolf 6.5.1828-20.10.1869

Z Personal
Adolf HANCKE
Narození 6.5.1828
Místo narození Opava
Úmrtí 20.10.1869
Místo úmrtí Opava
Povolání 16- Farmakolog nebo farmaceut
3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 166

HANCKE, Adolf (též HANKE), * 6. 5. 1828 Opava, † 20. 10. 1869 Opava, lékárník, pedagog, komunální politik

Syn obchodníka Vincence H. a Franzisky, roz. Waschkeové. Již 1831 přišel o rodiče, vyrůstal u příbuzných. 1839–43 studoval na gymnáziu v Opavě, poté se vyučil lékárníkem v opavské lékárně U Bílého anděla, která patřila PhMr. Karlu Klementovi (1782–1852). Absolvoval studium farmacie ve Vídni (PhMr. 1851) a 1852 se oženil s Klementovou dcerou Josefinou. Díky tomu se stal dědicem a posléze majitelem jeho lékárny. Manželství bylo bezdětné.

Od 1853 učil chemii na reálném gymnáziu v Opavě, současně přijal členství v Medicinální komisi pro Slezsko (Medizinalkommission für Schlesien). 1856–66 byl obecním radou v Opavě, 1859–67 soudním znalcem v oboru chemie. Jako člen německého přírodovědně-medicínského spolku Lotos v Praze a c. k. Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy (k. k. Mährisch-schlesische Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde) v Brně se věnoval přírodovědnému výzkumu, především analytické chemii. Prozkoumal vzorky pitných i odpadových vod, kovů a chemických výrobků; výsledky svých výzkumů publikoval v odborných časopisech, např. v Lotosu.

Byl výborným pedagogem; psal učebnice chemie. Jeho přednášky vzbuzovaly zájem i laické veřejnosti. H. nejvýraznějším žákem se stal Ernst Ludwig, světově uznávaný odborník v oblasti analytické a organické chemie i lékařských věd, rektor vídeňské univerzity.

Kolem 1861 založil H. v Opavě první sodovkárnu v rakouském Slezsku. S výrobou a prodejem sodové vody uspěl až po prusko-rakouské válce 1866; tehdy pobývali ve Slezsku pruští vojáci zvyklí na tento druh nápoje. 1866 získal titul profesora. Před smrtí se rozhodl, na doporučení E. Ludwiga, předat lékárnu U Bílého anděla Gustavu Hellovi, zakladateli farmaceutických závodů (později Galena) v Komárově (dnes součást Opavy).

L: BL 1, s. 523; Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- u. Landeskunde, Ch. ďElvert (ed.) 49, 1869, s. 96; E. Urban, Biographische Notizen über Hrn. A. H., in: Lotos 19, 1869, s. 182–183; R. Grof, Zrod farmaceutického závodu Galena, in: Sborník příspěvků k dějinám farmacie Severomoravského kraje, 1976, s. 33–41 (s další literaturou); H. Richtarová, Gustav Hell, in: Sborník přednášek z dějin farmacie, 2010, s. 22; I. Kazimour, Historie českého zdravotnictví, 2016, s. 206–208; V. Rusek, Historie farmaceutické výroby v Čechách a na Moravě (dostupné z: http://cfs-cls.cz.gold.globenet.cz/files/sekce_lekarenstvi/Historie_farmaceuticke_vyroby3.pdf, stav k 12. 3. 2018).

P: ZA, Opava, Sbírka matrik, matrika nar. řkt. f. ú. Opava, P. Marie – proboštství, inv. č. 18, sign. Op I 18, 1826–1832, fol. 52; matrika odd., inv. č. 32, sign. Op I 31, 1840–1866, fol. 110; matrika zemř., inv. č. 36, sign. Op I 34, 1862–1883, fol. 189; SOkA, Opava, Archiv města Opavy, Spisy–varia, inv. č. 1745, č. kart. 238, p. 1.

Vojtěch Szajkó