HANF Norbert 11.6.1861-29.10.1945

Z Personal
Norbert HANF
Narození 11.6.1861
Místo narození Praha
Úmrtí 29.10.1945
Místo úmrtí Praha
Povolání 12- Geograf
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 180

HANF, Norbert, * 11. 6. 1861 Praha, † 29. 10. 1945, kartograf

Pocházel z početné rodiny Karla a Kateřiny H.; domovsky příslušný byl do Karlových Varů. Kartografií se zabýval od osmdesátých let 19. století, odborné zkušenosti získal v Německu, Švýcarsku a Paříži, kde vytvářel především mapy ke Géographie Universelle od Eliséa Recluse a do Schraderova atlasu (Francie). Po návratu do Prahy 1894 vytvořil dvanáctilistovou Novou mapu král. Českého (1 : 200 000, pro nakladatelství Bursík & Kohout), některé mapy pro Ottův slovník naučný či přílohy pro knihu J. Kořenského Cesta kolem světa (1895). Nějakou dobu žil ve slezské Vratislavi, od 1904 pobýval opět v Praze. 1912 se přestěhoval do Moskvy, kde se dále věnoval kartografii; po revoluci se 1918 vrátil do Prahy. S manželkou Františkou (původem ze Ženevy) měl dvě dcery.

L: OSN 10, s. 843; OSND 2/2, s. 1020; KSN 5, s. 26; MSN 3, s. 58.

P: NA, Praha, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 158, obraz 339; AHMP, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920), karton č. 80, poř. č. 255.

Jiří Martínek