HANNO Martin 1526-22.11.1550

Z Personal
Martin HANNO
Narození 1526
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí 22.11.1550
Místo úmrtí Wittenberg (Německo)
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 191-192

Hanno, Martin, * 1526 Hradec Králové, † 22. 11. 1550 Wittenberg (Německo), spisovatel

Kde získal partikulární vzdělání, není známo, snad v rodišti, v němž fungovala již od středověku vyspělá latinská škola. Zřejmě od 1545 pobýval na studiích v Praze, mezi jeho učitele patřili kromě jiných dva význační humanisté a profesoři pražské univerzity Jan Šentygar a Matouš Collinus z Chotěřiny. Druhému z nich H. vypomáhal také s výukou na jeho soukromé latinské škole. Na podzim 1548 se stal alumnem koleje Českého národa na pražském vysokém učení. Díky podpoře, kterou získal od více osob i institucí (např. od známého podporovatele humanistických snah Jana Hodějovského z Hodějova, od královéhradecké městské rady ad.), se mohl od srpna 1549 dále vzdělávat na univerzitě ve Wittenbergu. Tam získal o rok později titul mistra svobodných umění. Chtěl se vrátit do Prahy a ucházet se o místo profesora na pražské univerzitě, avšak před odjezdem do Čech náhle zemřel.

H., jemuž byla dedikována řada posmrtných vzpomínek, figuruje v různých literárních kompozicích, zejména ve známých Farragines vzniklých v humanistickém okruhu Jana st. Hodějovského z Hodějova. H. sám byl rovněž literárně činný. Většina jeho díla vykazuje charakter latinských příležitostných skladeb typických pro 16. a rané 17. století. Některá díla se však nedochovala.

L: F. Menčík, Matouš Kollin z Chotěřiny, in: ČNM 58, 1884, s. 214; týž, Studenti z Čech a Moravy ve Wittemberku od r. 1502–1602, in: tamtéž 71, 1897, s. 255; OSN 10, s. 853; RHB 2, s. 261–263 (se soupisem díla); M. Holý, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), 2010, s. 143; L. Storchová, Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, 2011, s. 112, 117–118, 137, 160–165; M. Holá, Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Dějiny – správa – úřední písemnosti (do roku 1622), 2017, s. 317.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Holý