HARDTKE Albert 21.2.1898-22.2.1947

Z Personal
Albert HARDTKE
Narození 21.2.1898
Místo narození Frankfurt nad Odrou (Německo)
Úmrtí 22.2.1947
Místo úmrtí Hradec Králové
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 237

HARDTKE, Albert, * 21. 2. 1898 Frankfurt nad Odrou (Německo), † 22. 2. 1947 Hradec Králové, policista, příslušník gestapa

Pocházel z dělnické evangelické rodiny, měl šestnáct sourozenců (nikdo z nich později nebyl členem NSDAP). Stal se obchodním příručím, po večerech navštěvoval soukromou obchodní školu a na školné si přivydělával jako podomní prodejce. 1916 narukoval na západní frontu, byl dvakrát raněn, až do července 1920 zůstal u svého regimentu jako civilní zaměstnanec. Po propuštění nastoupil k ochranné policii v Paderbornu, od prosince 1920 byl přeložen do Berlína, kde absolvoval policejní školu, ale na vlastní žádost byl v únoru 1930 propuštěn. V prosinci 1933 nastoupil jako asistent ke kriminální policii v Dortmundu, 1935 byl přeložen do Kielu, kde na vysoké škole vystudoval trestní právo a proces, poté jmenován komisařem. 1936 se vrátil do Berlína, kde byl (údajně v rámci hromadného náboru) přijat do NSDAP. V říjnu 1937 se stal kriminálním komisařem gestapa v Kielu, v listopadu 1938 SS Obersturmführerem, později dosáhl hodnosti Hauptsturmführera.

Po okupaci Česko-Slovenska přijel 16. března 1939 do Pardubic a následně do Hradce Králové, kde byl (jako přítel šéfa pražského gestapa H. U. Geschkeho) pověřen vedením služebny gestapa a ve funkci setrval až do 7. května 1945. Tamní věznicí prošlo nejméně 4 637 osob. Podle H. výpovědi bylo z oblasti dosahu hradecké služebny popraveno třicet sedm osob, sedmdesát šest osob zemřelo ve vězení a na dvě desítky lidí byly evidovány jako nezvěstní. H. se podílel na policejní akci, která skončila dopadením parašutisty Jiřího Potůčka a odhalením vysílačky Libuše v červnu 1942. Gestapo organizovalo také deportaci místního židovského obyvatelstva, které muselo opustit domovy a bylo odesláno ve dvou transportech do ghetta v Terezíně a dále na východ.

Mezi veliteli gestapa v protektorátu byl H. považován za relativně umírněného. S manželkou neměli děti, proto koncem 1944 „adoptovali“ českou holčičku Věru z odbojářské rodiny. Po skončení války byl H. československými orgány 9. května 1945 ve Špindlerově Mlýně zatčen a po rozsudku mimořádného lidového soudu popraven.

L: J. Čvančara, Někomu život, někomu smrt, 1997, s. 158; J. Nečas, Mimořádný lidový soud v Hradci Králové 1945–1948 a jeho ohlas v dobovém tisku, 2011 (bakalářská diplomová práce, FF MU, Brno), passim.

P: SOA, Zámrsk, MLS Hradec Králové, A. H. 1945–1947 (soudní spis).

Vojtěch Kyncl