HARDTMUTHOVÉ rodina

Z Personal
HARDTMUTHOVÉ (rodina)
Jiná jména Hartmuthové
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky
36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 237

HARDTMUTHOVÉ (pův. jm. Hartmuthové), rodina podnikatelů v keramickém a tužkárenském průmyslu

Rozvětvená německá rodina pocházela z Bádenska, později se usadila v Bavorsku a Rakousku. Za zakladatele rakouské větve je považován truhlář Anton Hartmuth (1720/1722 až 1793), který se kolem poloviny 18. století přestěhoval do Rakouska, usadil se v dolnorakouském městečku Asparn an der Zaya, kde se oženil s Theresií Meisslovou (1726–1788) a kde se jim narodilo osm dětí, z nichž se sedm dožilo dospělosti: Johann Karl (* 15. 11. 1749, † 10. 10. 1792 Vídeň), Joseph (* 20. 2. 1752, † 1754 Asparn an der Zaya), Franz (* 6. 4. 1756), Joseph (1758–1816), Johann (* 7. 12. 1760), Katharina (* 17. 4. 1763), Wenzeslaus (* 21. 6. 1765) a Leopold (* 10. 4. 1768, † 1819 Asparn an der Zaya). K nejvýznamnějším členům rodu, kteří se uplatnili v českých zemích, patřil architekt a vynálezce Joseph, jenž změnil původní rodinné jméno vložením písmena d a založil ve Vídni podnik dovedený jeho potomky ke světové proslulosti. Josephův syn Carl H. (1804–1881) byl 1873 nobilitován a továrnu přenesl do Českých Budějovic. Josephův vnuk Franz H. (1832–1896) výrobu nadále zdokonalil a vyrobil dodnes rozšířenou žlutou tužku Koh-i-noor, pravnuk Franz H. (1870–1927), řečený Bia, pokračoval v podnikání a v Českých Budějovicích si vybudoval známou vilu. (Stejně jako jeho sestra Mathilda, provdaná 1899 za Oliviera hraběte Lamezan-Salins, v jejíž vile v ulici U Zimního stadionu 3 sídlí od 2015 vedení společnosti Koh-i-noor Hardtmuth, a. s.).

L: I. J. Wodiczka, H., 1936; týž, Zur Geschichte der Familie Edle von H. 1–15, 1934–1938; týž, Zur Geschichte der Firma L. & C. Hardtmuth 1–15, 1935 až 1937; Zur Geschichte des Hauses H.s, in: Budweiser Kreisblatt 15. 11. 1890; E. Wasmansdorff, Das Geschlecht Hartmuth (Hardtmuth) aus Bayern, Steinreb 1966; B. Schättinger – V. Vondra, Příspěvek ke genealogii zakladatele budějovické továrny Jos. H., in: Výběr 13, 1976, s. 163–184; Historie a současnost podnikání na Českobudějovicku, 1999, s. 26–27, 211–216; Slavné vily jihočeského kraje, E. Erbanová – M. Šilhan – R. Švácha (eds.), 2007, s. 56–58, 78–81, 161–163; J. Klímová, Rod (von) H., 2013 (magisterská diplomová práce, FF UK, Praha); J. Lišková – H. Králová, „Vytrvale vpřed“: osudy rodu (von) H., Práce z dějin techniky a přírodních věd 46, 2016.

Hana Králová