HARMER Leopold 22.12.1869-12.4.1945

Z Personal
Leopold HARMER
Narození 22.12.1869
Místo narození Spillern (u Klosterneuburgu, Rakousko)
Úmrtí 12.4.1945
Místo úmrtí Spillern (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 243

HARMER, Leopold, * 22. 12. 1869 Spillern (u Klosterneuburgu, Rakousko), † 12. 4. 1945 Spillern (Rakousko), lékař laryngolog

Po úspěšném ukončení studia na vídeňské lékařské fakultě (MUDr. 1894) získával praktické zkušenosti na vídeňských pracovištích (II. interní klinika 1894–96, zároveň půl roku posádková nemocnice č. 1, chirurgické oddělení vídeňské Všeobecné nemocnice, Anatomický ústav lékařské fakulty). Poprvé se setkal se svým oborem 1896–97 jako aspirant laryngologické kliniky. 1897–98 pracoval jako operační elév na 1. chirurgické klinice. V říjnu 1898 nastoupil jako asistent na kliniku chorob krčních a nosních, v této funkci se 1903 habilitoval z laryngologie a rhinologie. 1908 získal titul mimořádného profesora a přednosty Ústavu laryngologie na pražské německé lékařské fakultě. O rok později si otevřel v Praze specializovanou soukromou praxi v dnešní Pařížské ulici č. 19. Ve stejném roce rozšířil svoji přednáškovou činnost z rhinologie a přejmenoval ústav na Laryngorhinologický. Zanedlouho poté, na konci letního semestru 1909, na své místo rezignoval a přesídlil do Vídně. Jeho publikační činnost je nevelká (dvacet článků). Zabýval se zejména onkologickou problematikou.

L: Prager medizinische Wochenschrift 34, 1909, s. 102; Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre, Band 1, I. Fischer (ed.), Berlin 1932, s. 580; Band 3, Nachträge und Ergänzungen. Hildesheim – Zürich – New York, 2002, s. 592; ÖBL 2, s. 189–190; BL 1, s. 537; Koerting, s. 242; BLDMF, s. 85.

P: Archiv UK, Praha, fond Německá lékařská fakulta, personální spis; Archiv der Universität Wien, osobní spis; Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien, 5 Prag, Fasc. 1125.

Ludmila Hlaváčková