HARPF August 27.5.1861-3.3.1925

Z Personal
August HARPF
Narození 27.5.1861
Místo narození Štýrský Hradec (Rakousko)
Úmrtí 3.3.1925
Místo úmrtí Příbram
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
4- Antropolog
32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství
26- Bánský odborník nebo energetik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 246

HARPF, August, * 27. 5. 1861 Štýrský Hradec (Rakousko), † 3. 3. 1925 Příbram, chemik, antropolog, vysokoškolský pedagog

Vystudoval chemii na c. k. Technické vysoké škole ve Štýrském Hradci (1881–85) a na univerzitě v Bernu (1892 Dr. Phil.). Jako jednoroční dobrovolník sloužil 1885/86 u sanitního sboru rakousko-uherské armády ve Štýrském Hradci. 1887–91 absolvoval praxi v Německu (chemik v laboratoři prof. A. Mitscherlicha ve Freiburgu im Breisgau, vedoucí provozu v celulózce u vestfálského Hemeru a v metalurgickém závodu u Vratislavi) a Sedmihradsku (provozní chemik v brašovské celulózce). 1891–95 byl asistentem pro chemii na Báňské akademii ve štýrském Leobenu. Od 1895 působil coby docent obecné, metalurgické a analytické chemie na Báňské akademii v Příbrami, kde se stal 1899 mimořádným a 1903 řádným profesorem. 1894 připravil novelu patentního zákona, kterou uvítali zástupci obchodních komor. Na německé technice v Praze byl 1900 jmenován soukromým docentem technologie papírenství, později též chemické velkovýroby anorganických materiálů. 1916 získal titul tajného rady. Po první světové válce vyučoval obecnou a ropnou chemii na pražské německé technice. Jeho odborný zájem se soustředil především na chemicko-technologický výzkum. Sestavil nástěnné tabulky pro výuku obecné chemie a chemické technologie. Některé H. práce byly přeloženy do angličtiny a francouzštiny.

D: výběr: Flüssiges Schwefeldioxyd, 1900.

L: BL 1, s. 537 (se soupisem díla a literatury); KSN 5, s. 39; MSN 3, s. 75; OSND 2/2, s. 1034; ÖBL 2, s. 190 (se soupisem díla a literatury); Die k. k. deutsche technische Hochschule in Prag 1806–1906, F. Stark – W. Gintl – H. Grünwald (eds.), 1930, s. 390; nekrolog, in: Prager Tagblatt 8. 3. 1925, s. 4–5.

P: Archiv ČVUT, Praha, osobní karta.

Vojtěch Szajkó