HASNER von Artha Leopold 1.7.1788-20.1.1864

Z Personal
Leopold HASNER von Artha
Narození 1.7.1788
Místo narození Praha
Úmrtí 20.1.1864
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 277-278

HASNER von Artha, Leopold, * 1. 7. 1788 Praha, † 20. 1. 1864 Praha, právník, státní úředník, pedagog

Vystudoval práva a nastoupil do státní služby jako úředník českého zemského soudu. Nejprve zastával funkce při Deskách zemských Království českého; 1819 se stal sekretářem a 1823 radou zemského soudu. 1828 byl jmenován guberniálním radou a 1830 komorním prokurátorem v Čechách. 1833–48 byl ředitelem právnických studií na pražské univerzitě, 1845/46 rektorem univerzity. 1846 získal titul dvorního rady, 1851 ministerského rady. Od 1851 též finanční prokurátor.

H. vedl referát guberniální komise pro úpravu poměrů mezi nájemními smlouvami a vykoupením z robotních povinností na státním a fondovém majetku. Věnoval se dobročinnosti; staral se o chudobinec a o Ústav pro hluchoněmé v Praze. Byl činný v České spořitelně, založené 1825. Měl zásluhy na rozvoji Smíchova, tehdy pražském předměstí. Věnoval se pomologii. Pohřben byl na Malostranském hřbitově na Smíchově.

1836 obdržel dědičný šlechtický titul s predikátem von Artha, 1854 získal rytířský kříž Leopoldova řádu, 1855 byl povýšen do rytířského stavu. S manželkou Johannou, roz. Fiedlerovou (1793–1864), zplodil dva syny a dvě dcery. Leopold H. (1818–1891) byl právníkem, Josef H. (1819–1892) lékařem. Jedna z H. dcer se provdala za jihočeského statkáře a politika Gustava Obsta (1810–1894), poslance říšské rady.

H. bratr Joseph H. (1775/6–1850) rovněž absolvoval studium práv; působil jako ředitel Desek zemských Království českého a sepsal pojednání Handbuch des landtäflichen Verfahrens im Königreiche Böhmen in Verbindung mit einer chronologischen Geschichte der kön. böhmischen Landtafel von den ältesten bis zu den neuesten Zeiten (1824), v němž se zaobíral právními postupy a dějinami zemských desek.

L: nekrology, in: Bohemia 21. 1. 1864, Fremden-Blatt 23. 1. 1864; BL 1, s. 547; DUK 3, rejstřík; KSN 5, s. 46; Lišková, s. 218; MSA 110, 1993, s. 29–30; OSN 10, s. 942; RSN 3, s. 662; Wurzbach 8, s. 31–32; 11, s. 424; K. Fuchsová a kol., Významní pedagogové pohřbení na Malostranském hřbitově (Památky Malostranského hřbitova), 2016, s. 11 (dostupné z: http://files.malostranskyhrbitov.cz, stav k 19. 4. 2018); cs.wikipedia.org (stav k 20. 4. 2018); de.wikipedia.org (stav k 20. 4. 2018).

P: AHMP, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910 (1920), karton č. 83, poř. č. 217, 218, 219 (u syna Leopolda datum narození 5. 3. 1818).

Vojtěch Szajkó