HATAŠ rodina

Z Personal
HATAŠ (rodina)
Jiná jména HATTASCH, HATASCH, HATASS, HATTAŠ
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 293-294

HATAŠ (též HATTASCH, HATASCH, HATASS, HATAß, HATTAŠ), rodina hudebníků a hudebních skladatelů

Prvním známým členem rodiny kantorů a varhaníků z Čech se stal Dismas Johann Thadeus H. (* 1. 12. 1724 Vysoké Mýto, † 13. 10. 1777 Gotha, Německo). Od dětství se učil hře na housle, jeho další životní osudy byly však doloženy až z Durynska, kam odešel ve třiadvaceti letech. Nejprve působil ve službách Johanna Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg. Seznámil se s výbornou sopranistkou, dcerou hudebního skladatele Jiřího Antonína Bendy Annou Franziskou a 1751 se s ní oženil; manželé vstoupili do služeb Friedricha III. von Sachsen-Gotha-Altenburg a jeho kapely v Gotě. H. získal titul komorního hráče (Kammermusicus), později koncertního mistra. Ve dvorské kapele měl také učitelské povinnosti a mohl komponovat. S manželkou často podnikali koncertní cesty. 1767 účinkovali společně s violoncellistou Heinrichem Balthasarem Preysingem v Nizozemsku. H. nepříliš rozsáhlé raně klasicistní skladatelské dílo, ovlivněné kompozičními principy jeho tchána Bendy, zahrnuje symfonie, sonáty a třívěté koncerty; je též autorem písní.

Jeho manželka Anna Franziska Hatašová (též Frantziska, Františka, roz. Bendová; * 26. 5. 1728 Staré Benátky, nyní Benátky nad Jizerou /křest/, † 15. 12. 1781 Gotha, Německo) odešla 1742 s rodiči a bratry do Postupimi, kde studovala zpěv patrně u svého bratra Františka. Díky druhému bratru Jiřímu získala místo komorní zpěvačky ve dvorské kapele v Gotě. Její lehký, technicky dobře zvládnutý hlas budil obdiv při koncertních vystoupeních.

Houslistou a hudebním skladatelem se stal také jejich syn Jindřich Kryštof (též Heinrich Christoph) H. (* 1756 Gotha, Německo, † 1808 Hamburk ?, Německo), který získal základy hudebního vzdělání od otce. Zprvu působil také v kapele v Gotě, od 1778 jako první houslista v orchestru herecké společnosti Friedricha Ludwiga Schrödera v Hamburku.

Vystupoval rovněž jako klavírista. Jako skladatel se věnoval zejména zpěvohře a dramatickému žánru. Napsal zpěvohry Der Barbier von Bagdad (Lazebník z Bagdádu, po 1780, nedochováno), částečně se dochovala díla Der ehrliche Schweizer (Hamburk, 1794) a Helva und Zelime (1795).

Dismasův bratr Jan Václav (též Ivan Wenzel) H. (* 3. 9. 1727 Vysoké Mýto, † ?) byl ředitelem kůru a skladatelem; o jeho životě je dosud málo známo. V českých sbírkách se vyskytuje několik děl duchovní hudby (mše, litanie, offertoria, partity), které by mu mohly být připsány. Jsou dochovány jako rukopisy bez uvedeného křestního jména a čekají na další muzikologický výzkum.

D: Dismas Johann Thadeus, výběr: písně Noch kann’t ich nicht der Liebe Macht, in: Göttinger Musenalmanach, 1770; Sammlung verschiedener Lieder von guten Dichtern und Tonkünstlern, Nürnberg 1780. Instrumentální skladby: Sinfonie in E; in D; Concerto in G pro flétnu a smyčce, sonáty pro housle a basso continuo, b. d.

L: E. L. Gerber, Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, Leipzig 1790–1792, sl. 604; Dlabač 1, sl. 573–574; R. Eitner, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon 5, Leipzig 1901, s. 46; Pazdírek 1, s. 369; HS 1, s. 407–408; L. Vojtíšková, Manželé Hatašovi mezi českými emigranty v Gótě, in: Labores musei in Benátky nad Jizerou 4, 1968, s. 17–22; MGG 8, sl. 850–851; Grove 11, 2001, s. 128–129; http://www.oxfordmusiconline.com (stav k 28. 8. 2018).

P: RISM A/I, A/II, http://www.rism.info; NK, Praha, Souborný hudební katalog.

Zuzana Petrášková