HAURA Hieronymus 30.11.1704-7.3.1750

Z Personal
Hieronymus HAURA
Narození 30.11.1704
Místo narození Týn nad Vltavou
Úmrtí 7.3.1750
Místo úmrtí Brno
Povolání 53- Historik
49- Náboženský nebo církevní činitel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 307-308

HAURA, Hieronymus (též HOURA, Jeroným, pův. jm. Ondřej), * 30. 11. 1704 Týn nad Vltavou, † 7. 3. 1750 Brno, řeholník augustinián, regenschori

Syn zedníka Václava H. a jeho ženy Kateřiny, roz. Sojkové. V jedenácti letech pobýval jako diskantista u svého strýce Adama v Mirovicích (u Písku), potom byl poslán na zkušenou ke knězi Charvátovi do Prčice (u Sedlčan), v sedmnácti letech odešel do Prahy, Olomouce a Brna, kde nastoupil 1722 jako houslista na Petrově. Chtěl vstoupit do kláštera cisterciáků na Velehradě, kde byl odmítnut, po 1728 byl přijat do kláštera augustiniánů u sv. Tomáše v Brně. Absolvoval bohoslovecká a filozofická studia, do 1743 působil u augustiniánů v Jevíčku, po návratu do Brna byl jmenován sekretářem a archivářem, představeným alumnů a řádovým prokurátorem, ředitelem kůru a knihovníkem. Zabýval se dějinami tomášského kláštera, jeho rukopisná díla, z nichž se většina nedochovala, byla věnována také teologii, diplomatice, lékařství, hospodářství, matematice či fyzice. Patřil k největším sběratelům knih své doby. V nejvýznamnějším třísvazkovém spisu Miscellanea iucundo-curiosa (dnes uložen v Moravské zemské knihovně v Brně) zaznamenal klášterní, brněnské i světové události z let 1728–46. V mateřském klášteře byl rovněž pohřben.

L: Dlabač 1, sl. 577; Wurzbach 28, s. 374; Ch. d’Elvert, Geschichte der Musik in Mähren und Österr.-Schlesien, 1873, s. 106; Pazdírek 2, s. 370; M. Švábenský, Augustiniáni Staré Brno 1233–1950. Prozatímní inventář, 1957; HS 1, s. 408–409; BL 1, s. 555; Opus musicum 1, 1969, s. 299–303; V. Dokoupil, Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně, 1972, s. 97–99; J. Sehnal, Hudba u brněnských augustiniánů v 18. století, in: Hudební věda 20, 1983, č. 3, s. 227–241; M. Arnoštová, Augustinián Jeroným H. (1704–1750) a jeho pastorální árie Surge mopse vocem alta, 2011, s. 20–26 (bakalářská diplomová práce, FF MU, Brno).

P: Moravská zemská knihovna, Brno, sig. A 22–23 Philosophia ad mentem Magni Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi; sig. A 32 Litterae diverse … et Liber medicinalis; sig. A 62 Kurtz-verfaste Unterweisung von einer nutzlichund einträglichen Land, und Hauss-Wirtschafft; sig. A 105 Tafernbuch; MZA, Brno, fond E 4 Augustiniáni Staré Brno, kart. 44, č. 4, C. Napp, Biographische Notitzen über H. H., Priester der Augustinianer Abtei zu Skt. Thomas nächst Brünn; veranlasst durch dessen Erwähnung in Brünner Wochenblatte 1827, Nro. 22; kart. 130, fasc. 41 VI No 7 Consolatio Podagrici a No 8 Anecdota.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jindra Pavelková