HAVEL Norbert 6.6.1860-27.1.1928

Z Personal
Norbert HAVEL
Narození 6.6.1860
Místo narození Pacov (u Pelhřimova)
Úmrtí 27.1.1928
Místo úmrtí Německý (dnes Havlíčkův) Brod
Povolání 15- Lékaři
39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
Citace Biografický slovník českých zemí 23, Praha 2020, s. 321

HAVEL, Norbert, * 6. 6. 1860 Pacov (u Pelhřimova), † 27. 1. 1928 Německý (dnes Havlíčkův) Brod, lékař, organizátor zdravotnictví, spisovatel

Syn z rodiny tkalce Františka H. a Františky, roz. Novotné. Navštěvoval gymnázia v Táboře a Německém Brodě. V Praze vystudoval českou lékařskou fakultu (MUDr. 1887). Nastoupil jako asistent na porodnické klinice, posléze pracoval jako městský a panský lékař v Jistebnici a jako městský, školní, obvodní a nakonec praktický lékař v Německém Brodě. Angažoval se ve stavovských záležitostech, aktivně se účastnil lékařského spolkového života. Do Časopisu lékařů českých psal komentáře ke zdravotnickým zákonům, do jeho přílohy Věstník články ze sociálního lékařského života a do Osvěty lidu fejetony ze života praktického lékaře a satirické prózy o zdravotnictví, do Besed Času beletristické obrázky, do deníku Čas i články politické. Některé jeho práce byly přeloženy do němčiny a polštiny. Jeho jméno nesl fond na podporu vdov a sirotků po lékařích.

D: výběr: Jak se lékař dostal do nebe. Pohádka, která jest skutečností, 1905; Zápisky Dvořákovy, obrázky sociálního ústrku lékařského, 1906.

L: AČL, s. 85; F. Zahradnický, Zemřel praktický lékař dr. H., in: Věstník českých lékařů 40, 1928, č. 9, s. 185–186; J. Janečková, Spisovatelka I. R. Malá a profesor N. H., in: Zprávy klubu přátel Pardubicka 21, 1986, č. 9–10, s. 230–231.

P: SOA, Třeboň, Sbírka matrik, N 1856–1870, řkt. f. ú. Pacov, kniha 10, fol. 112.

Hana Mášová