HEINRICH von Freiberg ?1240-1300

Z Personal
HEINRICH von Freiberg
Narození ?1240
Úmrtí 1300?
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 23, Praha 2020, s. 414-415

HEINRICH von Freiberg, * ? 1240, † 1300 ?, básník, spisovatel

Německy píšící H. je považován za patrně jediného autora z prostředí šlechty v českých zemích ve 13. století, přičemž se předpokládá, že pocházel ze Saska. Jeho působnost bývá spojována především s rodem Lichtenburků, na jejichž dvoře skládal epos o Tristanovi. Jednalo se o dokončení verze příběhu, kterou před ním započal Gottfried ze Strassburku. H. v díle uvedl, že je skládá pro mladého šlechtice Reimunda z Lichtenburka. Odborná literatura se domnívá, že veršovaný epos mohl vzniknout v rozmezí konce sedmdesátých až devadesátých let 13. století v rodovém sídle na hradě Lichnici na Chrudimsku. V devadesátých letech H. zkomponoval další známou skladbu, a to pro jiného šlechtice, Jana z Michalovic. Epická báseň je známá pod názvem Rytířská jízda Jana z Michalovic (Die Ritterfahrt Johanns von Michelsberg), přičemž tehdy zcela ojediněle oslavovala žijícího hrdinu a rytíře. Zmínku o tom, že šlo o skutečnou rytířskou jízdu, jež Jana z Michalovic zavedla na turnaje na francouzský dvůr a do Porýní, přinesla v 89. kapitole také staročeská Dalimilova kronika z počátku 14. století.

L: ADB 7, s. 335–336; OSN 9, s. 668; NDB 8, s. 407–408; BL 1, s. 577; Jan z Michalovic: německá báseň třináctého věku, A. V. Kraus (ed.), 1888; Moravo, Čechy radujte se!, V. Bok – J. Pokorný (eds.), 1998, s. 140–141; Rytířská jízda Jana z Michalovic (překlad M. Ryantová, komentáře V. Bok), 2005; D. Krywalski, Geschichte der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters in den böhmischen Ländern, 2009, rejstřík; K. Solomon, Tristan-Romane. Zur spätmittelalterlichen Rezeption von Gottfrieds Tristan in den böhmischen Ländern, Göppingen 2016; de.wikipedia.org (s další literaturou, stav k 24. 4. 2019).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Dana Dvořáčková-Malá