HEJTMÁNEK Jan 17.11.1905-23.12.1978

Z Personal
Jan HEJTMÁNEK
Narození 17.11.1905
Místo narození Plzeň
Úmrtí 23.12.1978
Místo úmrtí Liptovský Hrádok (Slovensko)
Povolání 22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 23, Praha 2020, s. 436

HEJTMÁNEK, Jan, * 17. 11. 1905 Plzeň, † 23. 12. 1978 Liptovský Hrádok (Slovensko) včelařský odborník, pedagog

Pocházel z rodiny poštovního úředníka a odborového funkcionáře Jana H. (* 1. 1. 1880 Hradiště /u Blovic/, † 27. 11. 1959 Plzeň), který se věnoval také památkové péči a inicioval založení Pivovarského muzea v Plzni. H. 1925 absolvoval v Plzni reálné gymnázium, 1925–29 studoval na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze (1932 dr. techn.). 1930–34 pracoval ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole (u Libčic nad Vltavou), odkud 1934 odešel na Slovensko do Výzkumné stanice včelařské v Liptovském Hrádku, kterou do 1936 vedl. 1936–38 byl správcem Výzkumné stanice včelařské v Židlochovicích (u Brna). 1938 se vrátil do Liptovského Hrádku a do 1973 zastával funkci ředitele Výzkumného ústavu včelařského; vybudoval tam vědecko-výzkumnou základnu rozvoje včelařství na Slovensku. Externě přednášel speciální zootechniku (včelařství) na Vysoké škole zemědělské v Nitře, kde se 1946 habilitoval a 1965 byl jmenován profesorem. H. se zasloužil o výzkum biologie a fyziologie výživy včel, studoval využití jejich opylovací schopnosti a správnou rajonizaci chovu na Slovensku. Soustředil se na biologii včelích chorob a škůdců a hledal způsoby vhodné ochrany. Zabýval se možnostmi koncentrace a specializace velkochovů včel a problematikou plemenářství včely medonosné. Vypracoval klasifikaci včelstev pro plemenářské účely a v genetice objasnil aspekt mendelismu v chovu. Věnoval se plemenářské biologii a pod jeho metodickým vedením se na Slovensku zakládaly oblastní chovy včelích matek. Podílel se na tvorbě několika oborových norem.

1945–69 zastával funkci předsedy odborné komise pro plemenné chovy včel Slovenského svazu včelařů, působil jako člen vědeckého kolegia pro speciální biologii SAV a 1958–62 byl členem korespondentem Československé akademie zemědělských věd, 1969–74 členem Slovenské zemědělské akademie. Napsal více než padesát vědeckých prací a dvě stě článků do časopisů Včela moravská, Český včelař, Včelár, Včelařství. 1965 získal státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Slovenský svaz včelařů mu 1959 udělil titul zasloužilý včelařský pracovník, Český svaz včelařů mu 1965 předal odznak vzorný včelařský pracovník.

D: výběr: I. Snovací žláza larvy včely medonosné a její funkce (Apis mellifica L.); II. Všeobecná biologie zavíječe voskového (Galleria mellonella L.), 1935; Zavíječ voskový jako škůdce včel, 1938; Trávenie pyľu u včely medonosnej, Prievidza 1943; Škodcovia včely medonosnej, tamtéž 1947; Prírodné podmienky včelárstva na Slovensku, Bratislava 1953; B. Tomšík a kol., Včelařství (spoluautor), 1953.

L: Věstník výzkumných ústavů zemědělských 12, 1965, s. 573–574; Prof. dr. Ing. J. H. 65-ročný, in: Včelár 44, 1970, s. 243; M. Kresak, Prof. dr. Ing. J. H. 65-ročný, in: Poľnohospodár 16, 1970, s. 929–931; Poľnohospodársky a potravinársky výskum 1971, č. 1, s. 34–36; Včelár 49, 1975, s. 242–243; 50, 1976, s. 26; 53, 1979, s. 94; 71, 1998, s. 189; J. Milla, Včelársky náučný slovník, Bratislava 1971, s. 50; SBS 2, s. 311–312; ESL 2, s. 240; MSB 1, s. 202–203; ČBS, s. 203; I. Okáli, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska, Bratislava 1996, s. 46; Koleška Dodatky, s. 96–97; BLS 3, s. 410–411.

P: Národný biografický ústav Slovenskej národnej knižnice, Martin, archiv, dotazníky.

Zdeněk Koleška