HEJZLAR František 23.5.1843-18.11.1899

Z Personal
František HEJZLAR
Narození 25.3.1843
Místo narození Běloves (Náchod)
Úmrtí 18.11.1899
Místo úmrtí Praha
Povolání 61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 23, Praha 2020, s. 437

HEJZLAR, František, * 23. 5. 1843 Běloves (Náchod), † 18. 11. 1899 Praha, pedagog

Syn rolníka Johanna H. a Františky, roz. Dostalové. Studoval na gymnáziích v Broumově a Hradci Králové, absolvoval pražskou univerzitu (PhDr. 1871). Již na vysoké škole 1864–66 předsedal Jednotě českých matematiků a fyziků. Krátce byl soukromým vychovatelem, poté učil matematiku, fyziku a chemii na gymnáziích v Litomyšli, Třebíči a Hradci Králové. 1883 povýšil na školního inspektora v Kolíně, 1886 na zemského školního inspektora pro české obecné školy a učitelské ústavy. Byl autorem několika hojně používaných středoškolských učebnic. S manželkou Marií, roz. Peřinovou, měl dcery Wilhelminu (Milenu, * 1874) a Marii (* 1876). Pohřben je v Praze na Olšanských hřbitovech.

D: O prvních deskách logarithmických, in: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky 3, 1874, č. 2, s. 49–61 (též zvl. otisk); Logarithmy hyperbolické, in: tamtéž 7, 1878, č. 1, s. 8–19; Chemie zkušebná pro čtvrtou školu gymnasií a realných gymnasií, 1879 (s M. Hofmannem, 1881 též německy); Fysika pro ústavy učitelské 2. Chemie, 1889; Dra F. H. a M. Hofmanna Chemie zkušebná pro čtvrtou třídu realných gymnasií, 1892; Důležitost paraboly, in: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 22, 1893, s. 49–60.

L: OSN 11, s. 41; 28, s. 553; MSN 3, s. 122; KSN 5, s. 73.

P: SOA, Zámrsk, Sbírka matrik, N sign. 106–25, Běloves 1840–1850, fol. 17; NA, Praha, Policejní ředitelství I, Konskripce, kart. 170, obr. 877; AHMP, Archivní katalog, soupis pražského obyvatelstva (1830–1920), kart. 88, č. 24 (kde údaje o rodině).

Jiří Martínek