Historie verzí stránky „ČÁP František 7.12.1913-13.1.1972“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace