Verze z 13. 10. 2019, 09:43, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČAPEK Tomáš 6.12.1861-28.3.1950

Z Personal
Tomáš ČAPEK
Narození 6.12.1861
Místo narození Chrášťovice u Strakonic
Úmrtí 28.3.1950
Místo úmrtí New York (USA)
Povolání 53- Historik
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 534-535

ČAPEK, Tomáš, * 6. 12. 1861 Chrášťovice u Strakonic, † 28. 3. 1950 New York (USA), právník-advokát, spisovatel, historik, účastník 1. odboje

Pocházel ze selské rodiny, narodil se jako nejmladší ze sedmi dětí. V devíti letech ztratil otce. 1873–76 studoval na nižší reálce v Písku, 1876–79 se ve Strakonicích vyučil kupcem. 1879 následoval tři starší bratry, kteří se vystěhovali do Spojených států. U nejstaršího, novináře a spisovatele Jana Vratislava Č. (1842–1909), působícího v New Yorku, žil 1879–82, intenzivně studoval angličtinu a latinu a připravoval se na žurnalistickou dráhu.

Od 1883 přispíval do Dělnických listů a newyorského časopisu Patriot. 1884–86 redigoval ve městě Omaha (Nebraska) časopis Pokrok Západu. Úspěchy v zaměstnání mu umožnily vystudovat práva: 1886–88 byl posluchačem univerzity v Ann Arbor (Michigan), 1888–90 pokračoval na newyorské Kolumbijské univerzitě. Po absolutoriu se vrátil do Omahy, kde začal pracovat jako advokát a zároveň 1892–94 vydával časopis Bohemian Voice. Stal se členem Demokratické strany, byl za ni zvolen poslancem státu Nebraska. 1894 uzavřel sňatek s Čechoameričankou Annou Vostrovskou z Cedar-Rapids (Iowa), která byla rovněž literárně činná a podílela se na Č. rozsáhlém díle Bohemian Bibliography. Po ročním působení v Pittsburghu se 1895 přestěhoval do New Yorku. Otevřel si vlastní advokátní kancelář a 1910 se stal viceprezidentem, 1912 prezidentem české banky Bank of Europe. Ve vedení finančního ústavu působil až do 1932, kdy banka v důsledku světové hospodářské krize zkrachovala. Významně podporoval českou krajanskou komunitu v USA, zasloužil se mj. o vybudování České knihovny v New Yorku. 1903 navštívil Čechy.

Za první světové války spolupracoval s československým zahraničním odbojem. Již na počátku války založil Českoamerický výbor pro osamostatnění a podporu národa a významně dotoval působení československé zahraniční akce na území USA. Účastníkem zahraničního odboje se stal i jeho syn JUDr. Tomáš (Thomas) Č. (* 1895), který působil jako právní poradce T. G. Masaryka v době jeho válečného amerického pobytu. S otcem spolupracoval na spisu The Čech (Bohemian) Community of New York (1921) a sám napsal knihu The origins of the Czechoslovak state (1925).

Č. literární tvorba byla dosti rozsáhlá. 1881 debutoval satirickou prózou v časopise Diblík, jádrem jeho tvorby se pak staly historické, biografické a bibliografické spisy. Nebyl profesionálním historikem, přesto se významně podílel na výzkumu dějin českého přistěhovalectví do Severní Ameriky. Věnoval se studiu života pobělohorského exulanta, cestovatele a kartografa Augustina Heřmana (Hermanna), který v 17. století založil osadu Bohemia Manor na území, jež získal od lorda Baltimora za zásluhy o zmapování Marylandu a Virginie. 1911 vydal Č. v New Yorku své významné dílo Padesát let českého tisku v Americe, v němž souborně zpracoval dějiny českého krajanského tisku v USA. Dokumentárně cenné memoárové dílo představuje kniha Moje Amerika, k níž napsal předmluvu Karel Čapek.

Po vzniku samostatného československého státu udržoval Č. kontakty se starou vlastí. Publikoval i v češtině, přispíval do českých deníků (např. Lidových novin), 1921, 1926, 1928, 1930 a 1934 navštívil Československo. Finančně přispíval na rozvoj rodiště, kde 1923 zřídil obecní knihovnu. 1929 se stal členem Královské české společnosti nauk v Praze.

D: První Čech v Americe. Příspěvek k dějinám osad česko-amerických, in: Zlatá Praha 6, 1889, s. 111n. (o životě A. Heřmana); Památky českých emigrantů v Americe. Příspěvek k dějinám českoamerického vystěhovalectví, Omaha 1889 (2. vyd. 1907); The Slovaks of Hungary. Slavs and Panslavism, New York 1906; Padesát let českého tisku v Americe, New York, 1911; Austria- Hungary and the Slavonians, New York 1912; Bohemian Bibliography (s A. Vostrovskou-Čapkovou), New York 1918; The Čechs (Bohemians) in America. A Study of their National, Cultural, Political, Social, Economic and Religious Life, Boston 1920; The Čechs and Slovaks in American Banking, New York 1920; The Čech (Bohemian) Community of New York, New York 1921; Jan Vratislav Čapek, New York 1921; Naše Amerika. Kritické posouzení hospodářského a sociálního stavu i politické, církevní i společenské činnosti amerických Čechů a Slováků se zřetelem ke všem americkým Slovanům, 1926; Augustin Hermann. Zakladatel Bohemia Manor r. 1660 a autor mapy států Virginie a Marylandu, 1930; Moje Amerika, 1935; Návštěvníci z Čech a Moravy v Americe v l. 1848–1939. Příspěvek k dějinám amerických Čechů, Chicago 1940.

L: Tomeš 1, s. 184; LČL 1, s. 386n. (kde soupis díla); J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 195n.; OSND 1/2, s. 1005; KSN 2, s. 428; ISN 4, s. 121; J. Galandauer a kol., Slovník prvního československého odboje 1914–18, 1993, s. 20; Album representantů, s. 61, 915; B. Jehlička, Americká kronika T. Č., in: Lidové noviny 29. 10. 1935.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; Library of Congress Washington, osobní pozůstalost.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Roman Vondra