Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČARVAŠ_Jan_3.12.1917-13.11.1992)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČARVAŠ Jan 3.12.1917-13.11.1992

Z Personal
Jan ČARVAŠ
Narození 3.12.1917
Úmrtí 13.11.1992
Povolání

17- Veterinář

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Jan ČARVAŠ