Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČEČELICKÝ_Jan_Maxmilián_1630-25.10.1699)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČEČELICKÝ Jan Maxmilián 1630-25.10.1699

Z Personal
Jan Maxmilián ČEČELICKÝ
Narození 1630
Úmrtí 25.10.1699
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Jan Maxmilián ČEČELICKÝ