ČECH-VYŠATA František 14.2.1881-3.10.1942

Z Personal
František ČECH-VYŠATA
Narození 14.2.1881
Místo narození Chlumany u Prachatic
Úmrtí 3.10.1942
Místo úmrtí Sobíňov u Chotěboře
Povolání

38- Obchod, služby, cestovní ruch

63- Spisovatel

ČECH-VYŠATA, František (vl. jm. František Vyšata), * 14. 2. 1881 Chlumany u Prachatic, † 3. 10. 1942 Sobíňov u Chotěboře, cestovatel

Syn zedníka a venkovského muzikanta, sám se učil bednářem. Od mládí vandroval (Praha, Vídeň), po nezdařeném manželství se 1910 vydal do Jižní Ameriky, kde žil s kratšími přestávkami až do 1937. Většinou pracoval jako bednář či dělník v pivovarech, procestoval značnou část kontinentu, přispíval též do krajanského tisku. 1910–13 žil v Argentině (Campaña severozápadně od Buenos Aires, později Acha General), po krátkém pobytu v Evropě se do ní na jaře 1914 znovu vrátil. 1915–17 pobýval v Brazílii, poté se znovu vrátil do Argentiny (1919–21 pracoval v pivovaru Pilsen v Llavallolu u Buenos Aires), další dva roky pobýval v Paraguayi, 1923 podnikl výpravu do And. Následujícího roku navštívil i Ohňovou zemi, přes Bolívii a Peru se následně vrátil do Evropy (v Praze se objevil v lednu 1926).

Ve vlasti krátce pracoval jako úředník (redaktor časopisu Československá emigrace) a snažil se živit literární činností, ale bez úspěchu (Č. rukopis Patnáct let v Jižní Americe po vrácení nakladatelstvím přepracoval L. Padevět, s nímž se Č. později názorově rozešel). 1927–36 Č. opět pobýval v Brazílii, kterou procestoval až po Mato Grosso a Manaus na Amazonce. Po definitivním návratu 1937 se podruhé oženil a usadil se v bývalé hájence u sobíňovské osady Hlína, kde také zemřel. Další Č. díla (včetně básní) zůstala v rukopise. Až na výjimky se jednalo o dobrodružná líčení Č. zážitků z Jižní Ameriky, jejichž odborná i literární hodnota byla nízká.

D: Patnáct let v Jižní Americe 1–3, 1927 (s L. Padevětem); Středem Jižní Ameriky, 1936.

L: R. Šimonovský, F. Č.-V., in: Lidé a země 4, 1955, s. 68n.; J. Kunský, Čeští cestovatelé 2, 1961, s. 301n.; LČL 1, s. 415n.; ČBS, s. 91; Tomeš 1, s. 190; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 85n.; tíž, Čeští cestovatelé a mořeplavci, 2006, s. 39n.; O. Kašpar, Český globetrotter v Jižní Americe F. Č.-V., in: Western World 6, 2005, č. 9, s. 30n.; J. Opatrný, Propaganda y contrapropaganda en los asuntos migratorios. Informaciones para los emigrantes en los textos de Ferdinand Missler, Ferdinand Klindera, F. Č.-V. y Anna Kodýtková, in: Emigración centroeuropea a América Latina 2 (ed. J. Opatrný), Ibero-Americana Praga, Supplementum 13, 2005, s. 25n.

P: Náprstkovo muzeum Praha.

Jiří Martínek