ČECH Jaroslav 22.5.1932-6.3.1970: Porovnání verzí

Z Personal
(ČECH_Jaroslav_22.5.1932-6.3.1970)
 
Řádka 10: Řádka 10:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jaroslav ČECH
+
}}
 +
'''ČECH, Jaroslav''', ''* 22. 5. 1932 Uherské Hradiště, † 6. 3. 1970 Uherské Hradiště, hudebník, etnograf, pedagog''
  
== Literatura ==
+
Po absolvování gymnázia v rodišti studoval hudební vědu
 +
a národopis na brněnské filozofické fakultě. Byl dobrým houslistou,
 +
ze zdravotních důvodů se musel hry na housle vzdát.
 +
Naučil se však hrát na cimbál. Na gymnáziu založil cimbálovou
 +
muziku a během vysokoškolských studií se stal primášem
 +
a cimbalistou Slováckého krúžku v Brně (1951–54).
 +
Na filozofické fakultě vytvořil vlastní kapelu, v níž hrál na
 +
cimbál. 1953 se stal uměleckým vedoucím hudební složky
 +
a cimbalistou souboru Hradišťan. 1967 získal na festivalu
 +
v italském městě Civitavecchia zlatou medaili za cimbálové
 +
sólo. Po studiích se 1956 vrátil do Uherského Hradiště, kde
 +
pracoval jako kulturní pracovník v závodním klubu národního
 +
podniku Mikrotechna. Od 1958 učil v místní Lidové
 +
škole umění (LŠU) hudební teorii a hru na cimbál. Pro LŠU
 +
napsal studii o významu lidové hudby v jejich výukovém
 +
programu (''O lidové písni, lidové instrumentální hudbě a jejím''
 +
''využití na lidových školách umění'', 1969), za kterou 1968 obdržel
 +
pochvalné uznání od ministra školství. V rámci výuky
 +
hudební teorie zpřístupňoval žákům nejen běžné učivo, ale
 +
také základy klasické harmonie, což bylo v tomto typu hudebních
 +
škol zcela neobvyklé. Založil žákovskou cimbálovou
 +
muziku, která po jeho smrti dále pokračuje v činnosti jako
 +
Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. Zabýval se rovněž sběrem
 +
lidových písní na jihovýchodní Moravě a studiem hry
 +
lidových hudebníků přímo v terénu. Část jeho rukopisných
 +
zápisů a transkripcí zvukových záznamů byla uložena ve sbírkách
 +
Etnologického ústavu AV ČR v Brně. Upravoval lidové
 +
písně pro vystoupení souborů a spolupracoval se Slováckým
 +
divadlem v Uherském Hradišti, pro nějž zkomponoval hudební
 +
doprovod k několika inscenacím.
 +
 
 +
'''L:''' O. Hrabalová, Průvodce písňovými rukopisnými sbírkami Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoviště v Brně, 1, 2, 1983, passim, s. 24n.;
 +
D. Holý, J. Č. s odstupem 25 let, in: Národopisná revue 1995, s. 231; Z.
 +
Lapčíková, Odkaz J. Č. (1932–1970), seminární práce FF MU Brno, 1995;
 +
J. Pešek, J. Č. (1932–1970), in: Národopisné aktuality 7, 1970, s. 233; týž,
 +
Vzpomínka na J. Č., in: Malovaný kraj 11, 1975, č. 3, s. 15; Od folkloru
 +
k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (ed. M.
 +
Pavlicová – L. Uhlíková), 1997, s. 21n.
 +
 
 +
Marta Toncrová
 
   
 
   
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]

Verze z 23. 11. 2016, 19:50

Jaroslav ČECH
Narození 22.5.1932
Místo narození Uherské Hradiště
Úmrtí 6.3.1970
Místo úmrtí Uherské Hradiště
Povolání

54- Etnograf

78- Hudební interpret

ČECH, Jaroslav, * 22. 5. 1932 Uherské Hradiště, † 6. 3. 1970 Uherské Hradiště, hudebník, etnograf, pedagog

Po absolvování gymnázia v rodišti studoval hudební vědu a národopis na brněnské filozofické fakultě. Byl dobrým houslistou, ze zdravotních důvodů se musel hry na housle vzdát. Naučil se však hrát na cimbál. Na gymnáziu založil cimbálovou muziku a během vysokoškolských studií se stal primášem a cimbalistou Slováckého krúžku v Brně (1951–54). Na filozofické fakultě vytvořil vlastní kapelu, v níž hrál na cimbál. 1953 se stal uměleckým vedoucím hudební složky a cimbalistou souboru Hradišťan. 1967 získal na festivalu v italském městě Civitavecchia zlatou medaili za cimbálové sólo. Po studiích se 1956 vrátil do Uherského Hradiště, kde pracoval jako kulturní pracovník v závodním klubu národního podniku Mikrotechna. Od 1958 učil v místní Lidové škole umění (LŠU) hudební teorii a hru na cimbál. Pro LŠU napsal studii o významu lidové hudby v jejich výukovém programu (O lidové písni, lidové instrumentální hudbě a jejím využití na lidových školách umění, 1969), za kterou 1968 obdržel pochvalné uznání od ministra školství. V rámci výuky hudební teorie zpřístupňoval žákům nejen běžné učivo, ale také základy klasické harmonie, což bylo v tomto typu hudebních škol zcela neobvyklé. Založil žákovskou cimbálovou muziku, která po jeho smrti dále pokračuje v činnosti jako Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. Zabýval se rovněž sběrem lidových písní na jihovýchodní Moravě a studiem hry lidových hudebníků přímo v terénu. Část jeho rukopisných zápisů a transkripcí zvukových záznamů byla uložena ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR v Brně. Upravoval lidové písně pro vystoupení souborů a spolupracoval se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, pro nějž zkomponoval hudební doprovod k několika inscenacím.

L: O. Hrabalová, Průvodce písňovými rukopisnými sbírkami Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoviště v Brně, 1, 2, 1983, passim, s. 24n.; D. Holý, J. Č. s odstupem 25 let, in: Národopisná revue 1995, s. 231; Z. Lapčíková, Odkaz J. Č. (1932–1970), seminární práce FF MU Brno, 1995; J. Pešek, J. Č. (1932–1970), in: Národopisné aktuality 7, 1970, s. 233; týž, Vzpomínka na J. Č., in: Malovaný kraj 11, 1975, č. 3, s. 15; Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (ed. M. Pavlicová – L. Uhlíková), 1997, s. 21n.

Marta Toncrová