ČEJKA z Olbramovic Václav Jáchym 2.10.1667-5.7.1754

Z Personal
Václav Jáchym ČEJKA z Olbramovic
Narození 2.10.1667
Místo narození Rovné u Strakonic
Úmrtí 5.7.1754
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 568-569

ČEJKA z Olbramovic, Václav Jáchym, * 2. 10. 1667 Rovné u Strakonic, † 5. 7. 1754 Praha, velkopřevor maltézského řádu, místodržitel

Syn Jáchyma Zdeňka Č. z Olbramovic, ze starého, avšak relativně chudého zemanského rodu. Studoval práva, později působil v císařské armádě. 1712 byl povýšen do panského stavu. Po vstupu do maltézského řádu (neznámo kdy) se stal komturem v Měcholupech u Klatov. 4. 6. 1744 byl jmenován českým velkopřevorem, řízení velkopřevorství se ujal až v následujícím roce. V čele řádu se snažil konsolidovat hospodářskou situaci velkopřevorství, postiženého ztrátou slezských komend, především podporou hospodářství ve Strakonicích a zprostředkováním exportu; v té době byla ve Strakonicích zahájena proslulá výroba fezů. Pro řád také zakoupil panství Dožice u Plzně a Obytce u Klatov. Císařovna Marie Terezie jej jmenovala tajným radou a generálním polním zbrojmistrem; 1748 byl povýšen i se svými příbuznými do říšského hraběcího stavu. Stal se přísedícím zemského soudu a nakonec českým zemským místodržitelem. Pohřben byl v pražském maltézském kostele Panny Marie pod řetězem.

L: A. Č. Ludikar, O řádu maltánském se zvláštním zřetelem na Čechy, 1878, s. 284; OSN 6, s. 574; M. M. Fensar, Aus dem Pantheon der Geschichte des hohen souveränen Johanniter-Ritter-Ordens, 1882, s. 166–168; B. Lifka, Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí, 1993, s. 208–213; F. Skřivánek, Maltézský kostel Panny Marie pod řetězem, 2000; R. L. Dauber, Der Johanniter-Malteser Orden in Österreich und Mitteleuropa 3. Neue Zeit 1618 bis 1798, Wien 1998.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Kůrka