Verze z 13. 10. 2019, 12:11, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERMÁK Maxmilián 30.4.1843-11.10.1892

Z Personal
Maxmilián ČERMÁK
Narození 30.4.1843
Místo narození Štěpánovice (Klatovy)
Úmrtí 11.10.1892
Místo úmrtí Klatovy
Povolání 67- Nakladatel nebo vydavatel
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 602-603

ČERMÁK, Maxmilián (též ČERMAK, ČZERMAK, Maxmilian, Maxmilianus), * 30. 4. 1843 Štěpánovice (Klatovy), † 11. 10. 1892 Klatovy, knihtiskař, nakladatel, vydavatel, redaktor

Pocházel z katolické rodiny hostinského ve Štěpánovicích. Navštěvoval školy v rodišti a v Klatovech, kde absolvoval německou nižší reálku. Učil se kupcem, poté byl pět let na zkušené v Praze. Dostal se do českého vlasteneckého prostředí. Vrátil se do Klatov, ale na podnět strýce Ludvíka Krále, starosty klatovské Měšťanské besedy a Sokola, odešel znovu do Prahy, kde se rok učil v knihtiskařském závodě Mikuláše Knapa v Karlíně, aby nabyl potřebné vědomosti a kvalifikaci k dosažení knihtiskařské koncese, kterou v Klatovech získal v září 1867. S finanční a morální podporou kroužku tamních vlastenců otevřel tiskařskou dílnu a od ledna 1868 vydával české regionální noviny Šumavan, nepolitický zábavný týdeník, a od září 1879 byl i jeho redaktorem. Zveřejňoval i českou hasičskou literaturu (1875 vyšlo např. Hasičství – rukověť ku potřebě našich velitelů a činitelů hasičských od Václava Františka Kohla).

V 70. letech začal vydávat první český odborný časopis Český hasič, který se stal orgánem německo-české Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého. Od 1882 jej Č. sám redigoval. Časopis se rozšířil i na Moravu a do Slezska, kde se stal tiskovým orgánem Moravské zemské jednoty hasičské (1883). Tiskl také měsíčník Israelitischer Lehrer-Bote (1880–82), Vojenské listy (1883–84, byl i jejich redaktorem) a Hospodář pošumavský (1884–87). Od 1880 začal publikovat na návrh spolupracovníka Matěje Mayera Čermákův kapesní kalendář českých hasičů. Vedle několika dalších titulů vytiskl také např. veselohru K. O. Hubálka z hasičského prostředí Matka praporu.

Č. pracoval jako náhradník a člen ústředního výboru Zemské hasičské jednoty království Českého (1879–81), dále 1878–79 jako pokladník Župní hasičské jednoty na českém jihozápadu, člen výboru Okresní jednoty hasičských sborů politického okresu klatovského a přeštického a 1880–92 pokladník Sboru dobrovolných hasičů v Klatovech. Českého hasiče a Č. kapesní kalendář (zanikly na konci 1904), převzal J. Tarantík, manžel Č. dcery Anny, po něm Otakar Č. (1876–1939), regionální novinář, národopisný pracovník a nakladatel. O firmu se starala také Č. vdova Marie.

L: Sbor dobrovolných hasičů v Klatovech, in: R. Jarušek a kol. (ed.), Klatovy. Město a okolí (řada A, sv. 20), 1936, s. 73n.; O. Čermák, Z historie klatovské žurnalistiky, in: tamtéž, s. 109n.; Hasičská župa klatovská č. 5, in: tamtéž, s. 149n.; F. Buriánek, Literární historie Klatovska (od národního obrození do r. 1945), 1947, s. 37n., 157; týž, Literární Klatovy, 1962, s. 68n., passim; J. Hůrka, Šumavan. Výběrová bibliografie, 1881–1890, 1996; týž, Šumavan. Výběrová bibliografie 1891–1900, 1–2, 1997; H. Ďuricová-Piorecká, Českoněmecké vztahy na Klatovsku na stránkách Šumavanu od konce 19. století do roku 1938, 1993 (diplomová práce Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni); A. Kellnerová, Literární tematika na stránkách Šumavanu v letech 1868–1900, 2000 (diplomová práce tamtéž).

P: SOA Plzeň, matrika narozených římskokatolické fary Klatovy, sv. 48, fol. 42, matrika zemřelých římskokatolické fary Klatovy, sv. 81, fol. 58; Centrum hasičského hnutí Přibyslav, J. K. Martínek, M. Č. Pohrobní vzpomínka, in: Čermákův kalendář českých hasičů 13, 1893, s. 65n. (sbírka separátů); J. Staněk – J. Tausch, Po stopách prvních hasičských novin, aneb Devět klatovských zastavení. K 120. výročí prvních českých hasičských novin (strojopisný materiál); Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, J. Hůrka, Bibliografie Šumavan 1868–1910, Úhlavan 1891–1892, 2000, rukopis; tamtéž, pozůstalost M. Č.

Gustav Novotný