Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČERNÍN_Jan_Rudolf_9.6.1757-23.4.1845)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERNÍN z Chudenic Jan Rudolf 9.6.1757-23.4.1845

Z Personal
Jan Rudolf ČERNÍN
Narození 9.6.1757
Úmrtí 23.4.1845
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

84- Mecenáš div. umění


Jan Rudolf ČERNÍN