Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČERNÝ_Ladislav_Josef_9.2.1907-6.1.1970)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERNÝ Ladislav Josef 9.2.1907-6.1.1970

Z Personal
Ladislav Josef ČERNÝ
Narození 9.2.1907
Úmrtí 6.1.1970
Povolání

55- Jazykovědec

53- Historik


Ladislav Josef ČERNÝ