Historie verzí stránky „ČERVENKOVÁ Klára 11.8.1973-12.5.1945“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace