Historie verzí stránky „ŠULÁKOVÁ-Schmidtová Jarmila 27.6.1929-11.2.2017“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace