Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŽELECKÝ_z_Počenic_Jan_Šťastný_1690-1731)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŽELECKÝ z Počenic Jan Šťastný 1690-1731

Z Personal
Jan Šťastný ŽELECKÝ z Počenic
Narození 1690
Úmrtí 1731
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan Šťastný ŽELECKÝ z Počenic