Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ABEL_Josef_1790)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ABEL Josef 1790

Z Personal
Josef ABEL
Narození 1790
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Josef ABEL