ABONDIO Alessandro ?1570-29.4.1648

Z Personal
Alessandro ABONDIO
Narození kolem 1570
Místo narození asi Vídeň (Rakousko)
Úmrtí před 29. 4. 1648 (datum pohřbu)
Místo úmrtí Mnichov (Německo)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 23

ABONDIO, Alessandro, * kolem 1570 asi Vídeň (Rakousko), † před 29. 4. 1648 (datum pohřbu) Mnichov (Německo), medailér, ceroplastik, sochař

Syn Antonia A. Medailérství a plastice z vosku se vyučil patrně u otce. Působil nejprve ve Vídni, od 1602 trvale v Praze, kde byl 1606 jmenován Rudolfem II. dvorním malířem s platem 20 zlatých a v dvorských službách zůstal i po 1612 za císaře Matyáše. Jeho vztahy k rakouskému dvoru se od 1615 uvolňovaly. 1618 přesídlil do Mnichova, kde se v témže roce oženil s vdovou po H. v. Aachenovi Reginou a získal měšťanské právo. Působil poté hlavně ve službách bavorských Wittelsbachů. Kromě početných portrétních medailí, většinou nesignovaných a obtížně určitelných, tvořil ceroplastické figurální reliéfy a modely pro kovové odlitky. Voskové modely odléval buď sám, nebo jeho návrhy realizovali jiní medailéři (zejm. P. Zeggin a Ch. U. Eberl). Z pražského období pocházejí medaile s portréty císařů Rudolfa II. a Matyáše.

L: Thieme – Becker 1, s. 25n.; V. Katz, A. A., in: Numismatický časopis československý 4, 1928, s. 30n.; OSN 1, s. 73; Toman 1, s. 25n.; NDB 1, s. 20n.; Saur 6, s. 150n.; NEČVU 1, s. 15.

Jan Novotný