Verze z 17. 9. 2019, 14:47, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ABONDIO Antonio ?1538-3.5.1591

Z Personal
Antonio ABONDIO
Narození asi 1538
Místo narození Riva del Garda (Itálie)
Úmrtí 3.5.1591
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 75- Sochař nebo medailér
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 23-24

ABONDIO, Antonio, * asi 1538 Riva del Garda (Itálie), † 3. 5.1591 Vídeň (Rakousko), medailér, ceroplastik, malíř

Otec Alessandra A. O jeho původu a vzdělání není mnoho známo. Byl snad žákem L. Leoniho, za pobytu ve Florencii jej v práci s voskem ovlivnil G. A. Rossi. Asi od 1565 pracoval pro Ferdinanda II. Tyrolského, od 1. 5. 1566 byl jako dvorní portrétista ve službách Maximiliána II. Po jeho smrti přešel 1576 do služeb Rudolfa II. a od 1580 působil na císařském dvoře v Praze. Rudolf II. potvrdil A. šlechtictví s vylepšením znaku, zaplatil jeho dluhy a od 1583 mu vyplácel pravidelný plat. Vedle Prahy působil A. střídavě ve Vídni, pracoval pro jiné dvory i soukromé osoby. Jako dvorní umělec navštívil Nizozemsko (1566), Španělsko (1571–72), Německo (1572), Itálii (1585) a Francii (1588–89). Byl hlavně medailérem (první medaile známa z 1561). Jeho dílo obsahuje na sto převážně portrétních medailí, z toho asi 40 habsburských, většinou odlitků voskových modelů. Vedle těchto modelů tvořil z barevného vosku i samostatné umělecké medailony a figurální plakety, pro které čerpal náměty z bible i antické mytologie, jsou však mezi nimi také portréty příslušníků panovnického rodu (např. Maximiliána II. a jeho manželky). Spolupracoval s mincovnami, pro pražskou zhotovil razidlo tolaru Rudolfa II. a navrhoval výzdobu mincí. Náležel k nejvýznamnějším představitelům evropského medailérství 16. století tvořícím ve stylu italsko-nizozemského manýrismu. Jeho medaile se vyznačují harmonickou kompozicí se silou výrazu, čistotou kresby a bohatými malířskými efekty. Sklonek života strávil ve Vídni. V jeho díle pokračoval syn Alessandro A.

D: soupis s vyobrazením medailí a ceroplastik in: E. Fiala, A. A., 1909, s. 26n., 46n. a příl.; popis s vyobrazením 17 medailí in: Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, 1, s. 578n.

L: E. Fiala, c. d.; Th ieme – Becker 1, s. 26n.; OSN 1, s. 73; Toman 1, s. 6; NDB 1, s. 21; F. Dworschak, A. A. medaglista e ceroplasta (1538–1591), 1958; Saur 6, s. 151n. (kde další literatura); NEČVU 1, s. 15.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jan Novotný