Verze z 17. 9. 2019, 14:54, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ABSOLON Johannes 1.1.1669-25.8.1730

Z Personal
Johannes ABSOLON
Narození 1.1.1669
Místo narození Úštěk u Litoměřic
Úmrtí 25.8.1730
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 24-25

ABSOLON, Johannes, * 1. 1. 1669 Úštěk u Litoměřic, † 25. 8. 1730 Praha, římskokatolický kněz, teolog, pedagog

Pocházel z majetné měšťanské rodiny. 27. 9. 1686 vstoupil do řádu jezuitů a 1687–88 byl novicem v Brně. Od 1694 vyučoval na řádových školách v Nise, Praze a Olomouci teologii, filozofii, logiku a etiku. Do 1696 byl profesorem vyššího gymnázia v Nise. 1696–99 studoval teologii na pražské univerzitě. 20. 9. 1698 získal kněžské svěcení. 1701 byl jmenován profesorem poetiky, 1704 profesorem logiky a filozofie. Do 1706 působil jako profesor filozofie na filozofické fakultě a 1707–08 jako profesor morální teologie na teologické fakultě. 1709 se stal seniorem filozofické fakulty a exhortátorem. 1710–27 přednášel poetiku, logiku a fyziku, 1718–21 zastával úřad děkana teologické fakulty a od 1720 vykonával funkci kancléře, studijního prefekta a konzultora na univerzitě v Olomouci. 1728–30 byl děkanem teologické fakulty a nejvyšším studijním prefektem pražské univerzity i jejím examinátorem a konzultorem. Od 1712 publikoval teologicko-filozofické spisy a rozpravy v dogmatické latině, které vycházely převážně v Praze a Olomouci.

D: soupisy in: Kalckbrenner, s. 218n.; Čornejová – Fechtnerová, s. 1n.

L: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 1, Bruxelles 1891, s. 25n.; BOS 1, s. 33; KSN 1, s. 25; E. Kalckbrenner, s. 217n.; Čornejová – Fechtnerová, s. 2 (kde další literatura).

Jiří-Joseph Veselý