ACANTHIDO Mitis Jakub ?1580-?1623

Z Personal
Mitis Jakub ACANTHIDO
Narození kolem 1580
Místo narození Velká Polom u Opavy
Úmrtí po 1623
Povolání 63- Spisovatel
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 26

ACANTHIDO-MITIS Jakub (též ACANTHIDA-MITIS, ACANTHIS, ACANTIS), * kolem 1580 Velká Polom u Opavy, † po 1623 ?, humanistický básník, spisovatel

Pocházel z rodiny novoutrakvistického kněze Pavla A. Horažďovického. Jméno Mitis připojil 1611 z vděčnosti ke strýci, velvarskému primasovi Janu Mitisovi. Vzdělával se na školách v Opavě, Velvarech, Rakovníku, Lounech a Klatovech. Z pražské jindřišské školy odešel 1599 na univerzitu, kde se 10. 6. 1603 stal bakalářem. Poté byl Henykem z Valdštejna, který ho podporoval na studiích, povolán k řízení školy v Dobrovici u Mladé Boleslavi. 1605–08 pokračoval na přání svého příznivce ve studiu na univerzitě ve Wittenbergu, na které byl 15. 8. 1608 vysvěcen na kněze. Po návratu se oženil a působil jako duchovní správce v Říčanech u Prahy, v Kounicích u Českého Brodu a v Dřínově u Kralup, kde 1611 převzal faru po otci. Později spravoval duchovní úřad v Královicích u Uhříněvsi. Za stavovského odboje 1618–20 byl farářem ve Skramníkách u Českého Brodu, odkud 1623 odešel do emigrace. O jeho dalších osudech není nic známo. Do 1603 psal pouze latinsky, většinou příležitostné veršované skladby, poté užíval latinu i češtinu. Od 1615 se v samostatných pracích přiklonil zcela k češtině, hlavně v prózách náboženského obsahu. Pro školní účely přeložil z latiny heidelberský katechismus a vydal jej 1619.

D: Kristův Katechismus to jest k učení obecnému křesťanskému a otázkám a odpovědích uvedenému, 1619; soupis latinských prací in: RHB 1, s. 27n.; české in: Knihopis, č. 97–103, 2.244; LČL 1, s. 28.

L: souhrnně in: RHB 1, s. 30; OSN 1, s. 110n.; LČL 1, s. 28.

Jan Novotný