ACKERMANN Josef 8.3.1803-3.12.1875

Z Personal
Josef ACKERMANN
Narození 8.3.1803
Místo narození Dobřany u Plzně
Úmrtí 3.12.1875
Místo úmrtí Litoměřice
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 26

ACKERMANN, Josef, * 8. 3. 1803 Dobřany u Plzně, † 3. 12. 1875 Litoměřice, římskokatolický kněz, překladatel

Pocházel z německé rodiny. Po vysvěcení na kněze (25. 3. 1826) působil od 1827 jako kaplan v Rožmitále pod Třemšínem. Od 1836 sloužil jako duchovní u rakouské legace v Dánsku. 1860 byl jmenován účastníkem provinciální synody, 1862 kanovníkem katedrální litoměřické kapituly, 1864 předsedou biskupské komise a 1865 ředitelem teologického studia a kapitulním vikářem. 1864–75 zastával úřad děkana katedrální kapituly, 1867 byl jmenován ředitelem biskupského teologického studia a 1870 generálním vikářem a oficiálem litoměřického biskupství. Papež Pius IX. ho poctil čestným titulem praelatus domesticus a František Josef I. mu udělil zlatou medaili za civilní zásluhy. Byl rytířem dánského řádu a vlastnil velkostatek ve středních Čechách. Navzdory německému původu podporoval české politické snahy; jako majitel velkostatku vystupoval ve volbách s českou státoprávní aristokracií. Byl autorem německé modlitební knihy (1863 česky). Ovládal dánštinu, přeložil do ní spis pedagoga F. J. Svobody Školka, který se stal vzorem pro organizaci dětských opatroven v Dánsku.

D: Útěcha věrných duší v očistci, 1863 (český překlad F. Bauer).

L: OSN 1, s. 130; KSN 1, s. 35; BL 1, s. 2; Čáňová, s. 10.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jiří-Joseph Veselý