ADÁMEK Karel Václav 19.9.1868-18.12.1944

Z Personal
Karel Václav ADÁMEK
Narození 19.9.1868
Místo narození Hlinsko u Chrudimi
Úmrtí 18.12.1944
Místo úmrtí Chrudim
Povolání

73- Uměnovědec nebo historik umění 62- Osvětový nebo veřejný činitel

53- Historik

ADÁMEK, Karel Václav, * 19. 9. 1868 Hlinsko u Chrudimi, † 18. 12. 1944 Chrudim, právník, vlastivědný badatel

Syn politika Karla A. (1840–1918). Středoškolské studium ukončil na chrudimském gymnáziu 1886, poté v Praze studoval právnickou fakultu (JUDr. 1896). Nastoupil advokátní praxi, nejprve jako solicitátor v Hlinsku a Chrudimi, 1900 si otevřel vlastní kancelář v Hlinsku, kterou vedl až do 1928. Nejvíce úsilí věnoval regionálnímu národopisnému a historickému bádání a organizaci muzejní a vlastivědné práce. Patřil k zakladatelům Společnosti přátel starožitností českých (spolu s J. L. Píčem a F. Parisem, 1888) a byl jejím prvním jednatelem. Na Jubilejní výstavě 1891 se podílel na zřízení a provozu tzv. České chalupy, která patřila k předním návštěvnickým atrakcím. Mimořádně přispěl k úspěchu Národopisné výstavy 1895. Spolupracoval s muzeem v Chrudimi a po léta byl starostou vlastivědného muzea v Hlinsku, kde se z jeho iniciativy konal 1893 první sjezd českých muzejníků. Během dalších sjezdů, v Kutné Hoře 1898 a v Praze 1908, byl činný jako zpravodaj. 1919 začal pracovat v Místopisné komisi při ČAVU a 1927 se stal členem KČSN. Jeho články v řadě časopisů a sborníků (mj. ČČH, ČSPSČ, ČMM, Památky archeologické a místopisné, ČL, Zlatá Praha, Květy) jsou věnovány především rodnému Hlinecku. Širší oblast zahrnují edice Památky východočeské (2 díly, 1904, 1910), Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v 18. a 19. století (2 svazky, 1911, 1922) a národopisné dílo Lidový nábytek východočeský (1917). Literárněhistorický zájem soustředil na dílo svého otce Karla A. a strýce Bohumila A. (zejména na jeho hlavní dramatické dílo Salomena). Významnou součástí A. činnosti bylo vydávání a redigování Zpráv muzea hlineckého (1908–20), sborníků Hlinecko (1914) a Vlastivědného sborníku východočeského (1922–38).

D: Paměti o školách v okresu hlineckém, 1891; Sborník okresu hlineckého, 1897; Příspěvky k dějinám selského lidu z okolí Hlinska v 18. věku, 1897; Robota, 1898; O právu autorském dle zákona ze dne 26. 12. 1895 č. 197 ř. z., 1898; Lid na Hlinecku, 1900; Před premiérou Adámkovy Salomeny, 1916; První období spisovatelské činnosti B. Adámka, 1918; Slovenskem, 2 sv., 1921, 1922; Občanská nauka pro nižší zemědělské školy, 1923; Premiéra a reprízy Adámkovy Salomeny, 1923; Literární počátky K. A, 1928; Listář k selským bouřím 18. věku, 1928; Bavorský pobyt Bohumila Adámka, 1929; Zemědělské zákony, 1930; Bohumil Adámek a Svatopluk Čech, 1937.

L: A. Pražák, K. V. A., in: Lidové noviny 18. 9. 1943; nekrolog in: Naše věda 24, 1946; nekrolog in: ČSPSČ 1943–45; OSN 28, s. 9; LČL 1, s. 35n.; Kutnar – Marek, s. 65n.

P: SÚA Praha.

Miloslav Martínek