Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADALBERTUS_Adam_1575)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADALBERTUS Adam 1575

Z Personal
Adam ADALBERTUS
Narození 1575
Povolání 63- Spisovatel


Adam ADALBERTUS