Verze z 17. 9. 2019, 15:12, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADAMEC František 14.1.1846-7.3.1868

Z Personal
František ADAMEC
Narození 14.1.1846
Místo narození Lnáře u Blatné
Úmrtí 7.3.1868
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 29

ADAMEC, František, * 14. 1. 1846 Lnáře u Blatné, † 7. 3. 1868 Praha, básník, prozaik

Pocházel z chudých poměrů, mladší bratr předčasně zemřelého spisovatele Karla A. (1838–1865). Navštěvoval reálku v Písku (1856–62) a v Praze, kde 1864 maturoval. Téhož roku se zapsal na pražskou techniku. Věnoval se spíš literárním zájmům a studium nedokončil pro vážnou srdeční chorobu, které podlehl již ve dvaadvaceti letech.

Patřil k výrazným prozaickým talentům 60. let 19. století. Publikoval psychologicky pronikavé povídky, reagující na dobový konvenční romanticko-sentimentální povídkový model. Vyznačují se mj. potlačením dějové složky a vnějšího popisu ve prospěch psychologicky věrného líčení vnitřního života postav ze soudobého pražského, maloměstského a venkovského prostředí. Jediný román Cesty života, prozrazující A. satirické sklony, zůstal v rukopise (otištěn byl až posmrtně z pozůstalosti). Jeho drobná lyrika vykazuje vliv poetiky májové školy, zvl. Jana Nerudy, a tvorby A. S. Puškina. Publikoval v Květech, Rodinné kronice, Libuši, Lumíru a Poutníku od Otavy. Používal též pseudonymu Praot Ec.

D: Dvě babičky, 1882 (původně Květy 1867); Cesty života, 1868, in: Národní listy (pod titulem Velkoměstský román); rukopisně veselohra Vdovec.

L: B. Čermák, Bratří A., in: Květy 1888, s. 75n.; OSN 1, s. 76; MSN 1, s. 20; KSN 1, s. 39; M. Hýsek, F. A., in: Ztrhané struny zvuk, 1940; LČL 1, s. 30n. (kde další literatura).

Lenka Kusáková