ADAM Bakalář †?1559

Z Personal
ADAM Bakalář
Místo narození Litomyšl
Úmrtí po 1559
Místo úmrtí Litomyšl
Povolání 63- Spisovatel
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 26-27

ADAM Bakalář, * ? Litomyšl, † po 1559 Litomyšl, městský písař, spisovatel, překladatel

Rodák z Litomyšle, kde 1526 zakoupil na náměstí dům a 1530–48 působil jako městský písař. Přeložil dílo evangelického kazatele Antonína Korvína Krátcí výkladové na epištoly nedělní celého roku (Litomyšl 1541), jež věnoval pánu na Litomyšli, Bohuši Kostkovi z Postupic. 1542 vyšla tamtéž Cesta Martina Kabátníka z Čech do Jeruzaléma a do Egypta, na které spolupracoval a obstaral její tisk. Po vypovězení členů jednoty bratrské z královských měst a statků v Čechách 1548 se účastnil výpravy do pruského Královce, která jednala o poskytnutí exilu a ochrany Českým bratřím v Polsku a Prusku. Poslední zmínka o A. v městských knihách pochází z roku 1559.

L: Jireček 1, s. 2n.; OSN 1, s. 162; BOS 1, s. 72; KSN 1, s. 387.

Jiří-Joseph Veselý