Verze z 17. 9. 2019, 14:41, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADLER Felix 27.4.1876-28.12.1927

Z Personal
Felix ADLER
Narození 27.4.1876
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 28.12.1927
Místo úmrtí Praha
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 39

ADLER, Felix, * 27. 4. 1876 Vídeň (Rakousko), † 28. 12. 1927 Praha, hudební kritik a publicista

Pocházel z rodiny obchodníka. Krátce pracoval ve vídeňské bance. Hudbu studoval soukromě a na konzervatoři, kde studium nedokončil. Před 1902 odešel do Mnichova jako hudební publicista. Stal se stoupencem G. Mahlera a propagoval po celý život jeho dílo. Od 1904 působil jako hudební kritik v Drážďanech, kde se zasazoval o dílo R. Strausse. Už od 1904 dopisoval do pražské Bohemie, jejímž kmenovým referentem byl od jara 1906 do své smrti. V Praze se těšil mimořádné autoritě. Věnoval se zcela kritice, nikdy nevstoupil do státní služby nebo jiného úvazku. Psal koncertní a operní kritiky, příležitostně tiskl studie ke speciálním tématům. Měl rozsáhlé znalosti a spolehlivou analytickou schopnost. Byl přesvědčen o výlučnosti německého umění a jeho historickém poslání nést umělecký pokrok. Italskou operní tvorbu pokládal za překonanou, k francouzské byl lhostejný. Za jeho vedení neotiskla hudební rubrika Bohemie až do 1926 žádný referát o české hudební události. 1920 založil a po osm čísel řídil významný pražský německý hudební časopis Der Auftakt. Přispíval i do časopisů Deutsche Arbeit, Wiener Tagblatt, Die Schaubühne, Wort und Ton ad.

L: nekrology in: Prager Tagblatt 29. 12. 1927; Bohemia 29. 12. 1927; Der Auftakt 8, 1927, s. 23n.; P. Heyworth, O. Klemperer, His Life and Times, 1, Cambridge 1983; P. Tancsik, Die Prager Oper heißt Zemlinsky, Wien – Köln – Weimar 2000, passim.

Jitka Ludvová