Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AEHRENTHAL_Johann_1830)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AEHRENTHAL Johann 1830

Z Personal
Johann AEHRENTHAL
Narození 1830
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Johann AEHRENTHAL