ALT Rudolf 28.8.1812-12.3.1905

Z Personal
Rudolf ALT
Narození 28.8.1812
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 12.3.1905
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

ALT, Rudolf, * 28. 8. 1812 Vídeň (Rakousko), † 12. 3. 1905 Vídeň (Rakousko), malíř, grafik, vedutista

Syn jednoho ze zakladatelů vídeňské krajinářské školy Jacoba A. (1789–1872) a bratr malíře Franze A. (1821–1914). První malířské školení získal od svého otce. 1826–27 studoval na vídeňské Akademii u prof. A. Schallera a J. Mössmera. Od konce 20. let 19. století podnikl řadu studijních cest mimo Rakousko, navštívil např. také Itálii, Dalmácii, později získal zakázky v Německu a Rusku (1863). Střídavě působil zejména v Rakousku a českých zemích. Na Moravu a do Čech přišel poprvé 1839, v období 1839–74 několikrát navštívil Prahu. Pracoval pro šlechtické rody (Buquoye, Auerspergy, Harrachy, Schwarzenbergy, Kinské, Liechtensteiny či Clary- -Aldringeny), pro které zaznamenával exteriéry i interiéry jejich sídel. Jeho malebné vedutové záběry mají vzhledem k fotograficky přesnému a pečlivému provedení i cenu kulturněhistorického dokumentu. Neopakovatelným způsobem vystihují biedermeierovskou atmosféru městské scenérie i měšťanských a šlechtických salonů v Čechách i v Rakousku. Kolem 1840 navrhoval divadelní kostýmy, krátce se věnoval i studiím zvířat.

Za šedesát let plodné práce prošel několika vývojovými etapami, od biedermeierského realismu zaměřeného na detail až k počátkům impresionismu v závěru tvorby. 1879 byl jmenován profesorem vídeňské Akademie, za své dílo byl 1892 povýšen do šlechtického stavu, stal se čestným občanem rodné Vídně, čestným členem vídeňské a berlínské Akademie a řady spolků. Od 1898 zastával funkci čestného prezidenta nově založeného sdružení rakouských výtvarných umělců Sezession, jehož výstav se v dalších letech účastnil.

D: soupis díla in: Thieme – Becker 1, s. 339n.; Saur, 2, s. 660n.; Olejové, akvarelové a litografické veduty evropských měst (nejčastěji Vídně a Prahy), exteriéry a interiéry rodových sídel české a rakouské šlechty a carské rodiny v Rusku uložené v galerijních, muzeálních, hradních, zámeckých i soukromých sbírkách v Čechách a Rakousku, např. v Národní galerii v Praze, Muzeu hlavního města Prahy, Archivu hlavního města Prahy, Oblastní galerii v Liberci, Graphische Sammlung Albertina Wien apod.

L: L. Hevesi, R. v. A., Sein Leben und sein Werk, Wien 1911; L. Münz, R. v. A., Wien 1954; M. Vlk – O. Macková, Carl Robert Croll (1800–1863) a R. A. (1812–1905), katalog Středočeské galerie a Národní galerie v Praze, 1980; W. Koschatzky, R. v. A., 1812–1905, Die schönsten Aquarelle aus den acht Jahrzehnten seines Schaffens, Kat. Graphische Sammlung Albertina, Wien 1984; K. Křížová, R. A. a interiér 19. století – akvarely ze sbírek památkových objektů, in: Památky a příroda, 1986, č. 7, s. 385n.; M. Theinhardtová – E. Výtisková, Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek oblastní galerie v Liberci, katalog oblastní galerie v Liberci, 1997; Thieme – Becker 1, s. 339n.; OSN 2, s. 4n.

Naděžda Blažíčková-Horová