ANDRES Bedřich 23.5.1898-23.8.1960: Porovnání verzí

Z Personal
m (Holoubková přesunul stránku ANDRES Bedřich 23.5.1898-23.8.1963 na ANDRES Bedřich 23.5.1898-23.8.1960 bez založení přesměrování)
Řádka 23: Řádka 23:
 
až 1924 absolvoval stáž na právnické fakultě univerzity v Nancy.
 
až 1924 absolvoval stáž na právnické fakultě univerzity v Nancy.
 
1926 se habilitoval na Právnické fakultě UK v Praze pro
 
1926 se habilitoval na Právnické fakultě UK v Praze pro
občanské právo (na základě práce Constitutum possessorium
+
občanské právo (na základě práce ''Constitutum'' ''possessorium''
jako nabývací způsob práva vlastnického a zástavního). V říjnu
+
''jako'' ''nabývací'' ''způsob'' ''práva'' ''vlastnického'' ''a zástavního''). V říjnu
 
1926 byl povolán na ministerstvo spravedlnosti do oddělení
 
1926 byl povolán na ministerstvo spravedlnosti do oddělení
 
pro zahraniční styky. Mimořádným profesorem byl jmenován
 
pro zahraniční styky. Mimořádným profesorem byl jmenován
Řádka 35: Řádka 35:
 
různých učebních textů a učebnic. Byl členem komise pro
 
různých učebních textů a učebnic. Byl členem komise pro
 
stát ní zkoušky judiciární a historickoprávní při Právnické
 
stát ní zkoušky judiciární a historickoprávní při Právnické
fakultě UK, redakční rady Právníka a Sborníku věd právních
+
fakultě UK, redakční rady ''Právníka'' a ''Sborníku'' ''věd'' ''právních''
a státních, dopisovatelem několika zahraničních odborných
+
''a státních'', dopisovatelem několika zahraničních odborných
časopisů, spolupracoval na přípravě Sborníku obchodně-technického,
+
časopisů, spolupracoval na přípravě ''Sborníku'' ''obchodně-technického,''
účetního a daňového a Slovníku veřejného práva československého
+
''účetního'' ''a daňového'' a ''Slovníku'' ''veřejného'' ''práva'' ''československého''
 
a 1948–50 se podílel na přípravných pracích osnovy
 
a 1948–50 se podílel na přípravných pracích osnovy
 
československého občanského zákoníku.
 
československého občanského zákoníku.

Verze z 11. 3. 2016, 10:45

Bedřich ANDRES
Narození 23.5.1898
Místo narození Smíchov (Praha)
Úmrtí 23.8.1960
Místo úmrtí Praha
Povolání

44- Právník

61- Pedagog

ANDRES, Bedřich, * 23. 5. 1898 Smíchov (Praha), † 23. 8. 1960 Praha, právník, pedagog

Středoškolská studia absolvoval na pražském malostranském gymnáziu 1908–16. Poté studoval práva na české univerzitě v Praze, kde byl 1921 promován na doktora práv. Od února 1921 do listopadu 1922 působil jako asistent při stolici věd právních na pražské české Vysoké škole obchodní. Po několikaměsíční přípravě byl v červenci 1923 jmenován auskultantem pro obvodní vrchní soud v Praze. Ve školním roce 1923 až 1924 absolvoval stáž na právnické fakultě univerzity v Nancy. 1926 se habilitoval na Právnické fakultě UK v Praze pro občanské právo (na základě práce Constitutum possessorium jako nabývací způsob práva vlastnického a zástavního). V říjnu 1926 byl povolán na ministerstvo spravedlnosti do oddělení pro zahraniční styky. Mimořádným profesorem byl jmenován 1933 a po skončení okupace, 4. 12. 1945 se zpětnou účinností od 1. 5. 1942, řádným profesorem Právnické fakulty UK. Vědecká činnost A. směřovala kromě studia občanského a rodinného práva i do oborů práva obchodního, mezinárodního práva soukromého či práva námořního. Odrazem jeho pedagogického působení je autorství nebo spoluautorství různých učebních textů a učebnic. Byl členem komise pro stát ní zkoušky judiciární a historickoprávní při Právnické fakultě UK, redakční rady Právníka a Sborníku věd právních a státních, dopisovatelem několika zahraničních odborných časopisů, spolupracoval na přípravě Sborníku obchodně-technického, účetního a daňového a Slovníku veřejného práva československého a 1948–50 se podílel na přípravných pracích osnovy československého občanského zákoníku.

D: Rassegna completa di legislazione Cecoslovacca, Milano, 1929, Roma, 1930; Kupecké právo retenční a jeho poměr k obchodnímu závodu kupcovu, 1936, vlastním nákladem; Smlouva kupní a směnná v našem novém právním řádu, in: Právník 90/1951; O zemědělském vlastnictví, in: Bulletin de droit tschécoslovaque, 1952 a Bjulleteň čechoslovackogo prava, 1952; Osvojení a umístění dětí do péče pěstounské, in: Právnické štúdie 2, 1954, č. 2; O základech práva námořního, in: Právník 94/1955; Das neue Erbrecht der Tschechoslowakischen Republik, in: Österreichische Hefte für die Praxis des internationalen und ausländischen Rechts, 1957; Vynálezy, objevy a zlepšovací návrhy. Učební texty vysokých škol, 1958 (1. vyd.); spoluautor Učebnice občanského a rodinného práva, 1955 (2. vyd.).

L: AČP, s. 30; Právník 97/1958, s. 425n., 99/1960, s. 705n.; Kdy zemřeli…? (1932–62), s. 7; Dějiny Univerzity Karlovy 4, 1996, s. 78.

Jana Brabencová