Verze z 21. 9. 2019, 11:07, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ARLETH Louis 13.7.1876-19.12.1910

Z Personal
Louis ARLETH
Narození 13.7.1876
Místo narození Praha
Úmrtí 19.12.1910
Místo úmrtí Nusle (Praha)
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 119-120

ARLETH, Louis (vl. jm. Koblic, Jindřich), * 13. 7. 1876 Praha, † 19. 12. 1910 Nusle (Praha), spisovatel

Pocházel z chudé rodiny, jejíž sociální situace ovlivnila celý jeho život. Vyšší vzdělání nezískal; po absolvování měšťanské školy byl dán do učení v obchodě, avšak místo předurčeného povolání si zvolil nejistou dráhu spisovatele. První verše publikoval na sklonku 90. let 19. století, nejintenzivnější období jeho tvorby však spadá až do prvních let 20. století. Debutoval zádumčivou lyrikou (Poezie, 1897; Z podivných dum bardovy harfy, 1897), kterou ovšem kritika odmítla kvůli formálním nedostatkům a nejasnému jazyku s mnoha temnými a nelogickými místy. Neprorazil ani svými dalšími básnickými pokusy (Písně Miriaminy, 1902), ani prózou, která napodobovala dobově módní žánr filozoficko-reflexivního románu (Kniha osamělého, 1901), a nedočkala se výraznějšího čtenářského ohlasu. Většina A. díla zůstala roztroušena v českých časopisech (Lumír, Národní obzor, Besedy lidu, Dámské besedy, Humoristické listy ad.) nebo nebyla vůbec publikována, menší část vydal pouze vlastním nákladem. Okrajově se věnoval překladatelské činnosti. Dožil v nuzném pankráckém bytě, stižen tuberkulózou, která se postupně stala osudnou celé jeho početné rodině.

D: soupis in: LČL 1, s. 83.

L: LČL 1, s. 83; nekrology in: Lidové noviny 30. 12. 1910; Právo lidu 30. 12. 1910; Osvěta 41, č. 3, s. 236n.

P: LA PNP Praha.

Josef Boček