Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ARPINUS_z_Dorndorfu_Jan_1547-1606)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ARPINUS z Dorndorfu Jan 1547-1606

Z Personal
Jan ARPINUS z Dorndorfu
Narození 1547
Úmrtí 1606
Povolání 63- Spisovatel


Jan ARPINUS z Dorndorfu