Verze z 21. 9. 2019, 18:34, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ASSENBAUM František Xaver 1.11.1800-26.3.1885

Z Personal
František Xaver ASSENBAUM
Narození 1.11.1800
Místo narození Třeboň
Úmrtí 26.3.1885
Místo úmrtí Mnichov (Německo)
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 131

ASSENBAUM, František Xaver (též Frantz, Franz), * 1. 11. 1800 Třeboň, † 26. 3. 1885 Mnichov (Německo), agronom, hospodářský úředník

Pocházel z rodiny knížecího schwarzenberského archiváře a obročního Cajetana A. Po tři roky studoval Hospodářský ústav v Českém Krumlově (1815–18) a poté setrval ve službách knížete Schwarzenberka. 1833 se oženil s Franciskou Svobodovou. Působil jako kontribuční úředník, kancelářský písař a aktuár na ředitelství v Třeboni, důchodní v Libějovicích (1841–43) a hospodářský pojezdný a správce (1843–46) velkostatku v Lenešicích u Loun. Od 1850 žil v Praze. Byl dopisujícím (1843) a řádným (1849) členem VHS, 1849–71 jejím sekretářem a historikem. Německy psané dílo Stručný příspěvek k dějepisu c. k. vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém, s ohledem na její činnost v posledním desítiletí vyšlo 1862 v souvislosti se světovou výstavou v Londýně. Dále vypracoval mj. dobré zdání o možnostech dělení obecních pastvin. Své názory např. na rolnické školy, racionální lukařství a pícninářství, hnojení a drenážování luk, hlubokou orbu, povznesení lnářství, ovocnářství, pěstování tabáku a chov bource morušového, chov skotu a drůbeže a jejich výživu, zavádění zemědělských strojů a střídavého hospodářství otiskoval 1852–68 takřka pravidelně v periodikách VHS. Od petrohradské akademie získal k pokusům libru semene čínského krmiva Mu-Sue.

D: Topograficko-ekonomický popis velkostatku Lenešice, 1849; Kurzer Beitrag der Geschichte der K. k. patr. ökon. Gesellschaft …, während des letzten Dezeniums, 1862; Materialie ku posouzení otázky stran dělení a scelování pozemků, 1866; soupis článků v periodikách in: K. Bednařík – V. Havelková, Časopisy a kalendáře vydávané Vlastenecko-hospodářskou společností v Praze. Bibliografie 1796–1872, 1977, s. 42n.

L: HSN 1, s. 141; MSN 1, s. 289; M. Volf, Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém, 1967, s. 17n.; L. Skala, Naši předchůdci (A–L). Biografický slovník českého zemědělství a venkova, 1993, s. 12.

P: SOA Třeboň, matrika narozených řk. f. ú. Třeboň, svazek 6, 1796–1801, s. 89, svazek 8, 1825–36, s. 227 a 273; Matrika oddaných řk. f. ú. Třeboň, svazek 30, 1818–51, s. 94; Velkostatek Lenešice, sign. VII B 2a.

Gustav Novotný