Verze z 22. 9. 2019, 16:13, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AUŠTĚCKÁ Božena 9.10.1896-21.10.1924

Z Personal
Božena AUŠTĚCKÁ
Narození 9.10.1896
Místo narození Královské Vinohrady (Praha)
Úmrtí 21.10.1924
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 147

AUŠTĚCKÁ, Božena (též AUŠTECKÁ), * 9. 10. 1896 Královské Vinohrady (Praha), † 21. 10. 1924 Praha, historička, knihovnice

Pocházela z učitelské rodiny s širokými kulturními zájmy. V přípravě na pedagogickou dráhu studovala za 1. světové války na filozofické fakultě pražské české univerzity historii, zeměpis a dějiny umění. Náležela k velmi nadaným posluchačkám V. Novotného, J. Pekaře, J. Šusty a K. Chytila. Vzdělávala se též jazykově (francouzština, ruština) a hudebně, měla zájem o novodobou ruskou filozofii, zvláště L. N. Tolstého. 1919 se stala profesorkou na chlapeckém gymnáziu v Kladně, z vážných zdravotních důvodů musela místo opustit a 1921 nastoupila jako praktikantka do tehdejší Veřejné a univerzitní knihovny v Praze, kde pracovala v katalogizačním úseku. Při zaměstnání připravila pod vedením V. Novotného disertační práci o Janu Želivském jako politikovi, v níž poprvé vydatněji využila jeho rukopisné sbírky kázání z roku 1419. Želivský ji zajímal jako politický a sociální exponent husitské Prahy, v historiografii do té doby málo objasněný; k jeho detailnější charakteristice jako ideologa pražské chudiny se však nedostala. Na základě této práce a s výborným prospěchem složených rigorózních zkoušek byla 1922 promována, ale již v říjnu 1924 předčasně zemřela. Její disertace byla vydána posmrtně péčí Anny Císařové.

D: Jan Želivský jako politik, 1925.

L: tamtéž, předmluva A. Císařové, s. 3n.; Kutnar, s. 700.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jan Novotný