AUROGALLUS Matthaeus ?1490-10.11.1543

Z Personal
Matthaeus AUROGALLUS
Narození po 1490
Místo narození Chomutov
Úmrtí 10.11.1543
Místo úmrtí Wittenberg (Německo)
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 143-144

AUROGALLUS, Matthaeus (též AURIGALLUS, vl. jm. Golthan), * po 1490 Chomutov, † 10. 11. 1543 Wittenberg (Německo), humanistický spisovatel, historik, hebraista

Pocházel z německé rodiny, příbuzensky spjaté s Čechy. Stýkal se s družinou humanisty Bohuslava Hasištejnského (1461 až 1510). Znalostí latiny, řečtiny a hebrejštiny se řadil k humanistickým vzdělancům. 1515 dosáhl bakalářství na univerzitě v Lipsku. Z jeho další činnosti je známo působení na univerzitě ve Wittenbergu, kde byl od 1521 profesorem hebraistiky, od 1542 též rektorem. Styky s Čechami udržoval nadále, pečoval o české studenty, spolupracoval se Zikmundem Hrubým z Jelení. Napsal dva spisy o českých dějinách, prózu Commentarii rerum Bohemicarum a veršovanou skladbu Rhapsodiae (dnes zachované jen částečně). Výsledkem jeho hebraistické práce byla díla Compendium grammaticae Hebraicae, De Hebraeis urbium, regionum, populorum, fluminum, montium et aliorum locorum nominibus, Psalmi Davidis cum versione interlineari. Napsal i oslavnou báseň na Jana Žižku.

D: soupis: OSN 2, s. 1052; RHB 1, s. 116n.

L: OSN 2, s. 1052; J. Martínek, De Aurogalli Chronicae fragmentis, Listy filologické 81, 1958, Eunomia 2, pars 1, s. 78n.; týž, De Matthaei Aurogalli origine, tamtéž 83, 1960, Eunomia 4, pars 2, s. 56n.; RHB 1, s. 116n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Hana Bočková