Verze z 22. 9. 2019, 15:23, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AZZONI František 24.11.1717-5.7.1775

Z Personal
František AZZONI
Narození 24.11.1717
Místo narození Praha
Úmrtí 5.7.1775
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 153

AZZONI, František, * 24. 11. 1717 Praha, † 5. 7. 1775 Praha, misionář, kazatel, teolog

Bratr právníka Josefa A. (1712–1760), teologa Petra A. (1721–1777) a jezuitského kazatele Dominika A. (1728–po 1773). Pocházel z milánské šlechtické rodiny, která se usadila v Čechách v 17. století. Do jezuitského řádu vstoupil 1734 a působil jako profesor latiny v různých řádových kolejích v Čechách. 1753 byl vyslán na misie v zámoří a odplul do Jižní Ameriky; nebyl ale přidělen do indiánských redukcí, nýbrž působil na jezuitské koleji v Quitu (Ekvádor) jako profesor teologie a kazatel. V 60. letech 18. století byl krátce také rektorem quitské koleje a místoprovinciálem. Po zrušení řádu ve Španělsku a jeho koloniích byl deportován 1769 do Evropy. Vrátil se do Čech a stal se rektorem koleje v Březnici u Příbrami a pak noviciátu v Brně (do 1773). Po zrušení Tovaryšstva Ježíšova dožil v Praze.

D: Examen luminis celebrem controversiam…, 1752; Epitome selectarum quarundam exercitationum…, 1752.

L: OSN 2, s. 1140; A. Fechtnerová – O. Kašpar, Češi, Moravané a Slezané v Novém světě v 17. a 18. století (Bio-bibliografický přehled), in: Folia Historica Bohemica 13, 1990, s. 292.

Jiří Martínek