Verze z 4. 10. 2019, 14:34, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BÖHM Čestmír 1.1.1893-30.11.1966

Z Personal
Čestmír BÖHM
Narození 1.1.1893
Místo narození Praha
Úmrtí 30.11.1966
Místo úmrtí Praha
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 10

BÖHM, Čestmír, * 1. 1. 1893 Praha, † 30. 11. 1966 Praha, zahradník, šlechtitel

Narodil se jako mladší syn v zahradnické rodině Jana Nepomuka B. (1857–1944). Obecnou a měšťanskou školu absolvoval ve Vršovicích (Praha). Podobně jako jeho bratr Jan (1888–1959) se vyučil zahradníkem ve vršovickém závodě svého otce. Oblíbil si horskou květenu a již v mládí podrobně zkoumal flóru Nízkých a Vysokých Tater i ostatních pohoří slovenských Karpat a sledoval horské rostliny na přirozených stanovištích. Po několikaleté praxi, přerušené první světovou válkou, začal 1925 budovat úzce specializovaný zahradnický podnik na pěstování skalniček v Praze-Malešicích, a stal se tak prvním českým velkopěstitelem bohatého sortimentu horských rostlin. V malešické zahradě pořádal až do začátku druhé světové války každoroční výstavy skalniček, peren, cibulovin, hlíznatých rostlin, listnáčů i jehličnanů. V expozicích předváděl vlastní nové výpěstky, které zasílal četným evropským firmám, např. do Holandska firmě Van Tubergen. Byl také literárně činný a jeho články, které byly podloženy dlouholetou praxí i odborným studiem, se staly velmi populární. Před válkou pravidelně uveřejňoval zahrádkářské články v denících, odborných a vědeckých časopisech a jeho příspěvky vysílal Československý rozhlas. Od 1959 vycházely v deníku Lidová demokracie pravidelně B. stati, v nichž uveřejňoval návody k úspěšnému pěstování skalniček a peren. (Po jeho smrti v tom pokračoval syn architekt Čestmír jun., 1924–2005.) B. patřil k průkopnické meziválečné zahradnické generaci. Ve třicátých letech 20. století spoluzakládal Hospodářské družstvo zahradníků a angažoval se i v dalších zahradnických organizacích. Proslavil se jako zanícený propagátor zakládání zahradních alpin a uznávaný znalec a pěstitel skalniček. 1959 byla jeho zahrada začleněna do komunálního podniku Sady, lesy, zahradnictví hlavního města Prahy pod obchodním názvem „Botanické zahradnictví“. B. zůstal až do smrti v podniku pracovat jako zahradník-šlechtitel.

L: L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 37; Zahradnický slovník naučný, 1994, s. 216.

Zdeněk Koleška