BAIERL Johannes 30.6.1880-12.7.1967

Z Personal
Johannes BAIERL
Narození 30.6.1880
Místo narození Kundratice u Tachova
Úmrtí 12.7.1967
Místo úmrtí Esslingen b. Stuttgart (Německo)
Povolání 61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 179

BAIERL, Johannes, * 30. 6. 1880 Kundratice u Tachova, † 12. 7. 1967 Esslingen b. Stuttgart (Německo), pedagog, sociální pracovník

Po vystudování učitelského ústavu v Chomutově působil na různých místech v pohraničí jako učitel německých základních škol. Od 1915 byl ve službách Německé zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež (Deutsche Landeskommision für Kinderschutz und Jugendfürsorge), dobrovolné svépomocné organizace založené 1910 v Liberci. Za první světové války se staral především o podporu sirotků po padlých německých učitelích, později převzal v rámci této organizace vedení úseku péče o mládež. Náležel k nejbližším spolupracovníkům zakladatele a vedoucího zemské komise Hugo Hellera a po jeho odchodu převzal 1936 jako sociální rada řízení celé organizace. Na úseku péče o mládež náležel k nejobětavějším a nezištným sociálním pracovníkům. Když byla po obsazení Sudet 1938 zemská komise nacisty zrušena, byl B. pověřen vedením jednoho z oddělení veřejné sociální péče. Po odsunu do Německa se již veřejně neangažoval.

L: R. Hemmerle, Im Dienste für Kinderschutz und Jugendfürsorge. Ein Gedenken an J. B., in: Sudetenland. Vierteljahrschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und Volkstum 10, 1968, s. 53n.; BL 1, s. 42; EBL 1, s. 56; MSA 88, 1987, s. 16n.; tamtéž 108, 1992, s. 4n.

Jan Novotný