Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAILLON_von_Julius_23.12.1834)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAILLON von Julius 23.12.1834

Z Personal
Julius BAILLON von
Narození 23.12.1834
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Julius BAILLON von